image
image
image
image
image
image
image
image

Hirdetmény

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 módosítása

I. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 módosításának indoka:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2014. szeptember 12-én a 162/2014. Kgy. sz. határozatával elfogadta Győr Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (a továbbiakban: ITS).

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata több sikeres pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében (a továbbiakban: TOP).

A pályázati felhívás szerint szükséges a projekt teljesítéséhez a korábban elfogadott ITS módosítása, az akcióterületek meghatározásával egyidejűleg.

 

II. Az eljárásra vonatkozó előírások és határidők:

Az ITS módosításra vonatkozó eljárási szabályokat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozza. A véleményezésre jogosult államigazgatási szervek a Korm. rendelet 30. §-a szerint jogosultak a véleményezésre.

 

III. Partnerségi egyeztetés:

 

1. A partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos szabályokat, a partnerek körét és a lakossági fórum levezetésére vonatkozó előírásokat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2017. (III. 30) önkormányzati rendelete tartalmazza, amely elérhető a www.gyor.hu honlapon.

 

2. Lakossági fórumon

 • A lakossági fórumon való részvétellel összefüggő magatartási szabályok elérhetőek a www.gyor.hu honlapon.
 • Lakossági fórum időpontja: 2019. május 27. (hétfő) 9.00 óra
 • A lakossági fórum helyszíne: 9021 Győr, városház tér 1. Zechmeister terem

 

3. A hirdetmény kifüggesztésének időtartama: 2019. május 17.- 2019. június 11.

 

4. A partnerségi vélemény beérkezésének végső határideje: 2019. június 11.

 

5. A véleményezés módja: Vélemény, észrevétel írásban Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály 9021 Győr, Városház tér 1. címre küldött levélben, a lakossági fórumon írásban és szóban, valamint a partnerseg@gyor-ph.hu e- mail címen tehető.

Az írásban benyújtott véleményt 1 példányban, aláírva kell benyújtani vagy levélben elküldeni a véleményezési határidő végső időpontjáig.

A határidő után beérkezett véleményeket nem áll módunkban figyelembe venni!

Az ITS módosítás dokumentációja a kifüggesztés időtartama alatt, ügyfélfogadási időben megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztályán (9021 Győr, Városház tér 1. II. emelet, 241.szoba), telefonon tájékoztatás kérhető: Gergelyné Lengyel Hajnalkától az 500-134 telefonszámon.

 

IV. Javaslat az ITS módosítására:

Változáskövető jegyzék

 1. A dokumentum 29. oldalán ”Az épített környezet fejlesztéséhez kapcsolódó projektek és projektcsomagok 2014-2020” 2. pontja, a „Zöld város mintaprojekt megvalósítása a Vásárcsarnok és környezetének komplex fejlesztésével” című rész kiegészítésre kerül az alábbiak szerint:

„A környezettudatos városrehabilitáció és a gazdaságfejlesztés szempontjait szem előtt tartva energiahatékony módon megújul a Vásárcsarnok (Hermann Ottó utca 25.), valamint rendezésre kerül a környék parkolási és közlekedési helyzete a parkolólemez megépítésével. Ezen kívül a kijelölt akcióterületen klímatudatos és családbarát módon újulnak meg a közterületek és a zöld infrastruktúra: Malom-liget (Corvin utca - Nemzetőr utca – Álmos utca - Tihanyi Árpád út lehatárolással), Ady-domb (Bartók Béla út – Szigethy Attila út – Verseny utca – Hermann Ottó utca lehatárolással), Halacska (Lehel utca – Hermann Ottó utca – Tihanyi Árpád út lehatárolással), Vásárcsarnok előtti tér és út (Lehel utca - Hermann Ottó utca – Verseny utca lehatárolással).”

 1. A dokumentum 66. oldalán a „10. Nádorváros” városrész fejlesztésének A2.1. pontja kiegészül az alábbiak szerint:

„A2.1. A Vásárcsarnok környékének fejlesztése: Malom-liget (Corvin utca - Nemzetőr utca – Álmos utca - Tihanyi Árpád út lehatárolással), Ady-domb (Bartók Béla út – Szigethy Attila út – Verseny utca – Hermann Ottó utca lehatárolással), Halacska (Lehel utca – Hermann Ottó utca – Tihanyi Árpád út lehatárolással), Vásárcsarnok előtti tér és út (Lehel utca - Hermann Ottó utca – Verseny utca lehatárolással).”

 

 1. A dokumentum 17. oldalán az 1.1.3 Kulturális, közművelődési intézmények fejlesztése című rész kiegészül a 4) „Generációk Zöld Belvárosa megvalósítása az Eötvös-park, a Bisinger József sétány felújításával és a Generációk Háza energetikai korszerűsítésével” ponttal az alábbiak szerint:

„A fejlesztés során megvalósul a Generációk Háza épületének klímatudatos, energia-hatékony üzemeltetést biztosító felújítása, valamint az épület akadálymentesítése.”

 

 1. A dokumentum 30. oldalán a ”Az épített környezet fejlesztéséhez kapcsolódó projektek és projektcsomagok 2014-2020” rész 9. pontban kiegészítésre kerül a „Generációk Zöld Belvárosa megvalósítása az Eötvös-park, a Bisinger József sétány felújításával és a Generációk Háza energetikai korszerűsítésével” című résszel az alábbiak szerint:

„Győr város környezeti állapotának javítását megcélozva megújulnak a Bisinger József sétány elnevezésű park (Bisinger sétány elnevezésű út – Baross Gábor úr – Szent István út – Gárdonyi Géza utca lehatárolással), valamint az Eötvös-park (Eötvös tér – Révai Miklós utca – Jókai utca – Szent István út lehatárolással) zöldfelületei és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúraelemek, így a sétány és a park alkalmas lesz a családok és fiatalok számára a szabadidejük tartalmas eltöltéséhez. Ehhez kapcsolódóan megvalósul a Generációk Háza (9021 Győr, Aradi vértanúk útja 23.) épületének klímatudatos, energia-hatékony üzemeltetést biztosító felújítása, valamint akadálymentesítése. A fejlesztések a környezeti fenntarthatósághoz járulnak hozzá a városi zöld infrastruktúra-hálózat rekonstrukciójával; a növényfelületek, élőhelyek és biodiverzitás növelésével; a zöldfelület növényállományának rekonstrukciójával; városklíma, hőszigethatás ellen árnyékoló, lombhullató, klímatűrő fasorok, cserjesávok, több szintes zöldfelületek létesítésével; aktív rekreációs zöldterületek fejlesztésével.”

 

 1. A dokumentum 43. oldalán a „1. Belváros” városrészi fejezet kiegészítésre kerül az A3) ponttal az alábbi módon:

„A3) Generációk Zöld Belvárosa megvalósítása az Eötvös-park (A3.2), a Bisinger József sétány (A3.1) felújításával és a Generációk Háza (A3.3) energetikai korszerűsítésével.”

 1. A dokumentum 43. oldalán a „1. Belváros” városrészi fejezetnél szereplő akcióterületi térkép helyébe az alábbi térképrészlet kerül:

 

 

Nagyításhoz kattintson a képre!

 

 1. A dokumentum 44. oldalán „A VÁROSRÉSZ TERÜLETÉN VÉGREHAJTANDÓ FEJLESZTÉSEK” táblázatban

az 1.1. Intézményi Infrastruktúra fejlesztése pont kiegészül a „Generációk Háza energetikai korszerűsítése” szövegezéssel,

3.2.1. Zöldfelületek megóvása, megújítása, funkcióbővítő, fejlesztése pont kiegészül az „Eötvös park, Bisinger József sétány felújítása” szövegezéssel.

 

 1. A dokumentum 48. oldalán A VÁROSRÉSZ TERÜLETÉN VÉGREHAJTANDÓ FEJLESZTÉSEK” táblázat 1.2 Sportterületek fejlesztése, szabadidő-rekreáció célú fejlesztések pontba a következő szöveg kerül:

Győr, Töltésszer utca 20. szám alatti vízi sporttelep fejlesztése (Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat fejlesztése).

 1. A dokumentum 28. oldalán ”Az épített környezet fejlesztéséhez kapcsolódó projektek és projektcsomagok 2014-2020” 3. pontjának címe az alábbiak szerint változik: „Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban, II. és III. ütem”

 

 1. A dokumentum 49. oldalán a „3. Újváros” városrész fejlesztésének A1. pontja kiegészül az alábbiak szerint:

„A1. „Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban, II. és III. ütem”

 1. 11. A dokumentum 50. oldalán „A VÁROSRÉSZ TERÜLETÉN VÉGREHAJTANDÓ FEJLESZTÉSEK” táblázatban az 1.1 Intézményi Infrastruktúra fejlesztése pont kiegészül a „Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban II. és III. ütem: Kossuth utcai épületek funkcióbővítő felújítása (a meglévő kulturális infrastruktúra kiegészítő funkcióinak biztosítása)” szövegezéssel.