image
image
image
image
image
image
image
image

Óvodai beíratási tudnivalók 2017-2018. nevelési év

 

Ovihívogató 2017-18.

 

Beíratási hirdetmény

 

Óvodai felvételi körzetek

 

9/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák felvételi és átvételi szabályairól

 

Fellebbezési kérelem - minta

 

Jegyző előzetes értesítése óvodakötelezettség külföldön történő teljesítéséről - ezt a nyomtatványt azok a szülők töltik ki, akiknek óvodaköteles korú (2017. augusztus 31-ig betölti legalább a harmadik életévét) gyermeke győri lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel, valamint óvodai jogviszonnyal rendelkezik, azonban a gyermek a jövőben óvodakötelezettségének teljesítését külföldön folytatja -

 

Jegyző értesítése óvodakötelezettség külföldön történő teljesítésérőlezt a nyomtatványt azok a szülők töltik ki, akiknek óvodaköteles korú (2017. augusztus 31-ig betölti legalább a harmadik életévét) gyermeke győri lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik, azonban a gyermek óvodakötelezettségének teljesítését külföldi nevelési intézményben kezdte/kezdi meg

 

Jegyzői kérelem nyomtatványa óvodai felmentés tárgyában

 

Nyilatkozat minta - vidéki gyerek

 

Önkormányzati fenntartású óvodák nyitva tartási rendje