image
image
image
image
image
image
image
image

Győr-Szabadhegy belterületi vízrendezés III. ütem: a Traktoros utca vízelvezetési problémáinak rendezése

A beruházás kivitelezésének költsége 117.346.603,- Ft, amelyhez a Győri Önkormányzat a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett Belterületi vízrendezés pályázaton 67.988.499,- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el…

A Győri Önkormányzat Közgyűlése által jóváhagyott csapadékvíz elvezetési program alapját a Hidro-Plan Kft. által elkészített: Győr-Szabadhegy Szent Imre út - Szauter Ferenc út - Jereváni út - József Attila út által határolt terület csapadékvíz elvezetésének engedélyezési tervdokumentáció képezi. A tervdokumentáció alapján a szabadhegyi csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése nyolc egymástól műszakilag jól elkülöníthető ütemben valósul meg.

Simon Róbert Balázs alpolgármester, szabadhegy önkormányzati képviselője elmondta, az első ütem megvalósítására a 2007-2008. években került sor, melynek keretében elkészült a csapadékvíznek, az Ady városi I. sz. tóba juttatását biztosító gerincvezeték és az olajleválasztó tartály, valamint a Pannónia u. és környezetének csapadékvíz elvezetés kiépítése és az útburkolat felújítása. Az I. ütem beruházásának összköltsége 155.792.158,- Ft-ot tett ki, melyet teljes egészében az önkormányzat finanszírozott.

A csapadékvíz elvezető rendszer II. ütemének keretében szintén önkormányzati finanszírozásból, 2009. évben 88.494.292,- Ft összköltséggel megvalósult a Vak Bottyán utca csapadék csatornázása teljes hosszban, az utca mindkét oldalán, továbbá a csatorna kiépítése utáni útburkolat felújítás, melynek keretében teljes egészében megújult a Vak Bottyán utcának a Pannónia u. – Konini, illetve Mozsár u. közötti szakasza is.

A jelenlegi, harmadik ütemmel kapcsolatban Simon Róbert Balázs kifejtette, a Traktoros utca teljes egészén, valamint a Virág, Mozsár és Levendula utcák egy-egy rövid szakaszán épül ki a csapadékcsatorna, valamint az érintett területek útburkolatának felújítása.

A beruházás kivitelezésének költsége 117.346.603,- Ft, amelyhez a Győri Önkormányzat a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett Belterületi vízrendezés pályázaton, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában 67.988.499,- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el, a fennmaradó összeget (49.358.104,-Ft-ot) a város saját forrásból biztosítja.

A kivitelezési munkálatokat a Kultúrmérnök Kft. végzi el, a munkák befejezésének határideje 2010. november 30.

A jelenlegi beruházás keretében mintegy 650 fm hosszon építik ki a csapadékcsatornát, illetve az új útburkolatot, melynek eredményeként az érintett lakosság és az érintett kb.9 ha terület mentesítésül a csapadékvíz okozta károktól, illetve jelentős mértékben javulnak a közlekedés feltételei.

Az önkormányzat az elfogadott beruházási programnak megfelelően, a következő években folytatja a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítését, ugyanis megkezdődött a IV. és V. ütemek kiviteli terveinek elkészítése is.