image
image
image
image
image
image
image
image

Javaslattételi felhívás

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított „Nemzetiségekért” díj adományozására évente egy alkalommal december hónapban kerül sor.

„Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése javaslattételi felhívást tesz közzé „Nemzetiségekért” díj adományozására. A díj adományozására javaslatot tehet többek között párt győri szervezete, a győri székhelyű nemzetiségi civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján, a Győrben működő települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, valamint az Önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény.

 

„Nemzetiségekért-díj” adományozható azon személynek vagy Győrben tevékenykedő közösségnek, aki vagy amely a nyelvi, a szellemi és a tárgyi kultúra megőrzése, kutatása és gyarapítása, az egyes nemzetiségekhez kötődő hagyományok ápolása és megismertetése, a nemzetiségi közösség összetartása vagy a települési nemzetiségi önkormányzat munkájának segítése és támogatása révén a nemzetiségekhez kötődően tartósan kiemelkedő munkát végez.

 

Beérkezési határidő: Az írásba foglalt javaslatokat (a kitöltött nyomtatványt) Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve személyesen 2014. december 1-jén 15.00 óráig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkormányzati Osztályán (9021 Győr, Városház tér 1. I. emelet 43. iroda), postai úton Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve (9021 Győr, Városház tér 1.) úgy, hogy a feladást követően legkésőbb 2014. december 1. napján megérkezzen a címzetthez.

 

A kitüntetési javaslatnak tartalmaznia kell: az elismerésre javasolt nevét vagy megnevezését, születési vagy alapítási helyét és idejét, lakcímét vagy székhelyét, foglalkozását vagy tevékenységi körét, az elismerésre javasolt életútjának, teljesítményének, tevékenységének ismertetését, valamint az elismerés megjelölését és részletes indoklását.

Az előkészítés és a döntés során csak a javaslattételre megjelölt határidőig beérkezett és az ismertetett feltételeknek megfelelő javaslatok vehetők figyelembe.

 

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhető: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi és Önkormányzati Osztályán a 96/500-103-as telefonszámon. A vonatkozó rendelet és a javaslat benyújtásához használható nyomtatvány letölthető innen:

 

Adatlap

 

Rendelet