Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

Javaslattételi felhívás

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javaslattételi felhívást tesz közzé „GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS DÍSZPOLGÁRA" kitüntető címek és "PRO URBE GYŐR" díjak 2018. évi adományozására. A díj adományozására javaslatot tehet többek között Győrben működő egyházi szervezet, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján, párt győri szervezete, Győrben működő települési nemzetiségi önkormányzat, kamara, gazdasági és szakmai érdekképviselet, közigazgatási szerv, bíróság, ügyészség, rendőrség, valamint a győri önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény.

A javaslattevők elismerési fajtánként legfeljebb egy jelöltet ajánlhatnak.

Díszpolgári kitüntető cím adományozható azon személynek vagy közösségnek, aki vagy amely az életével, a munkásságával vagy a teljesítményével Győr városának olyan maradandó érdemeket szerez, amely példaként állítható az utókornak.

Pro Urbe Győr díjban adományozható azon személynek vagy közösségnek, aki vagy amely a társadalmi, a gazdasági, a tudományos, a művészeti vagy az irodalmi életben, a város múltjának megőrzésében vagy az egészségügy, az oktatás, a közművelődés, a sport területén tartósan kiemelkedő munkát végez.

 

A kitüntetést a város lakossága nevében a Közgyűlés adományozza a fentiek szerint arra érdemes magyar vagy külföldi állampolgárnak, illetve közösségnek. A kitüntetés az arra méltó személynek halála után is adományozható.

 

Beérkezési határidő: Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve személyesen 2018. február 7-én 15,00 óráig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkormányzati Osztályán I. emelet 116. (9021 Győr, Városház tér 1.), postai úton Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve (Győr, Városház tér 1.) úgy, hogy a feladást követően legkésőbb 2018. február 7. napján megérkezzen a címzetthez.

A kitüntetési javaslatnak tartalmaznia kell: a jelölt személy vagy közösség fontosabb adatait (név vagy megnevezés, születési vagy alapítási hely és idő, lakcím vagy székhely, foglalkozás vagy tevékenységi kör, telefonos elérhetőségek), életút, szakmai munkásság, teljesítmények, tevékenységek ismertetését (iskolai végzettség, tudományos fokozat, publikációk, elismerések, civil szervezeti tagságok, tisztségek, elért eredmények, jelentős programok, karitatív vagy mecénás munka, stb.), valamint az elismerés fajtájának megjelölését és részletes indokolását.

Az előkészítés és döntés során csak a kezdeményezésre megjelölt határidőig érkezett és az ismertetett feltételeknek megfelelő javaslatok vehetők figyelembe.

 

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhető: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jogi és Önkormányzati Osztályán az 500-101-es telefonszámon. A vonatkozó rendelet innen, a díszpolgári javaslatok benyújtásához használható nyomtatvány innen, a Pro Urbe Győr javaslatokhoz használható nyomtatvány pedig innen letölthető.