image
image
image
image
image
image
image
image

Igazgatási Osztály

Figyelem! Az Igazgatási Osztály 2012. december 12-től új helyen, a Honvéd liget 1. szám IV. emeletén, a munkatársak pedig új telefonszámokon érhetők el.

Dr. Horváth Tamás osztályvezető
Telefon: 96/500-420
Fax: 96/500-412
e-mail: horvath.tamas@gyor-ph.hu

 


Az Igazgatási Osztály címe: 9021. Gyor, Honvéd liget 1.
Az Igazgatási Osztály levelezési címe: 9021 Győr, Honvéd liget 1.

Elektronikus levelezési cím: kozigazgatas@gyor-ph.hu

 

Az Anyakönyvi Hivatal címe: 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 20.
Telefon:        517-023
Fax:             316-308
e-mail:         anyakonyv@gyor-ph.hu

 

Ügyfélfogadás:
Hétfő:                8.30-15.00
Szerda:            12.30-15.00
Csütörtök:          8.00-17.30Az Igazgatási Osztály hatásköre:

Birtokháborítási ügyek intézése, adó- és értékbizonyítványok kiadása, ingatlanközvetítői, ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői névjegyzék vezetése, hagyatéki leltározással kapcsolatos feladatok, házszám megállapításával kapcsolatos feladatok, a talált tárgyak kezelése, föld vételi ajánlatok és hirdetmények kifüggesztése. társasházfelügyelettel kapcsolatos ügyek, anyakönyvi ügyek intézése.

Feladatkörébe tartozik a működési engedéllyel, telepengedélyezéssel, bejelentésköteles kereskedelmi és ipari tevékenység nyilvántartásba vételével, szálláshely üzemeltetési engedéllyel, vásárok, piacok nyilvántartásba-vételével kapcsolatos ügyek intézése.
Az Igazgatási Osztály vízgazdálkodási hatósági feladatokat is ellát. A jegyzo nevében eljár a jellemzoen szolgáltató és lakossági tevékenységek zaj- és rezgésvédelmi ügyeiben, az illegális hulladékok ártalmatlanításának ügyeiben, az állattartási ügyekben, a gyommentesítési ügyekben, a  közterületi fakivágási engedélyek kiadásában.

 

 

A 2012. december 12-től érvényes telefonszámok

 

Név

Tel.

 

 

Hatósági Főosztály

Igazgatási Osztály

 

Dr. Horváth Tamás osztályvezető

500-420

fax

412

Általános Igazgatási Csoport

 

 

 

Kelemenné dr. Bélyi Mária csoportvezető

415

Bognár Anikó hirdetmények és talált tárgyak

482

Cserni Zsuzsa birtokvédelem 425
Dr. Sik Tímea hagyatéki ügyek 427

Farkasné Váczi Ildikó ingatlanközvetítői névj.

411

Turi Erika ingatlan-értékbecslés

424

Kámán Viktória címnyilvántartási ügyek

449

Kellner Béláné hirdetmény ügyek

414

Királyfi Péter ellenőrzési ref.

426

Kormosné Mórocz Anikó címnyilvántartási ügyek 526
Dr. Kugler Viktória jogász 416

Sági Mária címnyilvántartási ügyek

498

Csányi Adrienn címnyilvántartási ügyek

490

Vargáné Némethy Márta ingatlan-értékbecslés

422

Pintérné Király Gertrúd hagyaték

435

Dr. Takács Katalin társasházak felügyeletével kapcs. ügyek

433

Horváth Ernő növényvéd. ügyek

446

Ujhelyi Zoltán környvéd. ügyek

442

 

 

Kereskedelmi és Vállalkozási Csoport

 

 

 

Kálmánné Fekete Mária csoportvezető

418

 

 

Dr. Magyar Zsuzsanna

421

Novy Kinga

436

Skrapics Balázs

417
Varga Adrienn

419 

Anyakönyvi Csoport

479

 

Kun Mária Klára csoportvezető

517-024

Csiszár Éva 517-023
Jámbor Renáta

517-023

Kissné Kozma Beáta

500-472

Kissné Pápai Andrea 517-024
Szabóné Nagy Judit 517-023
Vincze Krisztina 517-023
Fax 316-308

Letölthető dokumentumok:

Általános igazgatási ügyek

Környezetvédelmi, növényvédelmi, állattartási ügyek

Kereskedelmi és iparügyek

Anyakönyvi ügyek

P26 - Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben