image
image
image
image
image
image
image
image

Hirdetmény

Grencsó Károly hajléktalan személy rehabilitációs otthoni elhelyezés ügye

Tovább

Hirdetmény

Print Tech Service Kft. új gyártócsarnok és tüzivíz tározó építési engedélye

Tovább

Hirdetmény

Sipos Csaba fedett-nyitott tároló építési engedélye

Tovább

Hirdetmény

Győr, Szövetség u. 10544/1 hrsz. alatti Készenléti Rendőrség iroda és szállásépület - használatbavételi engedélye, függő döntés

Tovább

Hirdetmény

Győrújbarát, 2510/130 hrsz. alatti földrészleten épített 2x10 lakásos lakóépület használatbavétele – függő hatályú döntés

Tovább

Hirdetmény

Jaf Holz Ungarn Kft. raktársátor rendeltetésű épület használatbavételi engedélye

Tovább

Hirdetmény

Győr, 20587 hrsz. hétvégi ház bővítésének használatbavétele

Tovább

Hirdetmény

Szúnyoggyérítés Győr város területén 2018. július 17-20. közötti időszakban

Tovább

Közlemény

Győr, Csaba u. 20/A. sz. ingatlan előtt fakivágás

Tovább

Közlemény

Győr, Hegyalja u. 72. sz. ingatlan előtt fakivágás.

Tovább

Közlemény

Győr, Szentvid u. 5. sz. ingatlan előtt fapótlás.

Tovább

Hirdetmény

CHH Műszaki Kft. gyártócsarnok épület bővítése

Tovább

Közlemény

Győr, Alsókert u. 21961/1 hrsz-ú ingatlannal szemben fakivágás

Tovább

Hirdetmény

Széchenyi István Egyetem innovációs épületek – fékpad épület homlokzatához kapcsolódó kémény építési engedélye

Tovább

Hirdetmény

Kereno Mezőgazdasági Kft. mezőgazdasági terménytároló rendeltetésű építmény (I.ütem) használatbavétele

Tovább

Hirdetmény

Tolnay József Zsolt építési engedélye

Tovább

Hirdetmény

Kiss István György 9025 Győr, Köztelek utca 3. lakóhelye címének érvénytelenítése

Tovább

Hirdetmény

Kiss István György 9025 Győr, Köztelek utca 3. lakóhelye címének érvénytelenítése

Tovább

Hirdetmény

Tolnay József Zsolt bontási engedély

Tovább

Hirdetmény

Bíró Attila és Mándics Mihály kérelmezők Győr, Szent László u. 27527/5. hrsz.-ú ingatlanon jogutódlás tudomásul vétele

Tovább

Hirdetmény

Győr, Szent László u. 27527/5 hrsz. alatti ingatlanon jogutódlás tudomásul vétele

Tovább

Hirdetmény

Győrsövényház, külterület 01158/1hrsz. vadászház épület átalakítása, bővítése

Tovább

Közlemény

Győr, Vámbéry Ármin u. 61. sz. ingatlan előtt fakivágás

Tovább

Közlemény

Győr külterületein balesetveszélyes fák kivágása

Tovább

Hirdetmény

Győr, külterület 01547/27 hrsz. alatti ingatlanon mezőgazdasági tároló épület építése – építési engedélyezési eljárás szüneteltetése

Tovább

Hirdetmény

Vegyszeres gyomirtás a GYSEV Zrt. üzemi területei és vágányhálózata mentén 2018. év 06. hó 20. naptól

Tovább

Tájékoztatás

a Győrszentiváni Lőtér 2018. évi tervezett használatáról

Tovább

Hirdetmény

Ikrény, 391 hrsz. járműmosó csarnok

Tovább

Hirdetmény

Győrsövényház, külterület 07/13 hrsz. alatti ingatlanon mezőgazdasági terménytároló  rendeltetésű épület építése két ütemben

Tovább

Hirdetmény

Meglévő épület bővítése daruzott üzemcsarnokkal

Tovább

Hirdetmény

nyomdaipari szolgáltató épület építési engedélye

Tovább

Hirdetmény

9025 Győr, Jávor Pál utca 30. szám, 9863/5. hrsz. alatt ingatlanon épült hatlakásos lakóépület használatbavételi engedélyezése

Tovább

Hirdetmény

Varga és Társa Kft.9026 Győr, Szövetség utca 28., hrsz.: 10524 Vegyes rendeltetésű épület (7 lakás + 1 iroda) építése

Tovább

Hirdetmény

raktár és műhely bővítésnek és tűzivíz tározó építésnek  építési engedélye

Tovább

Hirdetmény

Gabonatároló siló építése

Tovább

Hirdetmény

Autószerelő műhely rendeltetésű épület építés

Tovább

Hirdetmény

Tornacsarnok építési engedély kérelme

Tovább

Hirdetmény

VGP Park Győr Kft. B1 jelű gyártócsarnok rendeltetésű épület bővítése B2 és B3 jelű gyártócsarnok épülettel és 2 db siló építmény módosított építési engedély kérelme

Tovább

Hirdetmény

Irodaépület és raktárcsarnok építése (2 ütemben), építési engedély kérelem

ügyében  függő hatályú döntés.

Tovább

Hirdetmény

üzemi épület bővatés építési engedély kérelme

Tovább