image
image
image
image
image
image
image
image

Javaslattételi felhívás

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javaslattételi felhívást tesz közzé „GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS DÍSZPOLGÁRA" kitüntető címek és "PRO URBE GYŐR" díjak 2020. évi adományozására. A díj adományozására javaslatot tehet többek között Győrben működő egyházi szervezet, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján, párt győri szervezete, Győrben működő települési nemzetiségi önkormányzat, kamara, gazdasági és szakmai érdekképviselet, közigazgatási szerv, bíróság, ügyészség, rendőrség, valamint a győri önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény és a győri közgyűlésben mandátummal rendelkező önkormányzati képviselő.

 

A javaslattevők elismerési fajtánként és alkalmanként legfeljebb egy jelöltet ajánlhatnak.

 

Díszpolgári kitüntető cím adományozható azon személynek, aki az életével, a munkásságával vagy a teljesítményével Győr városának olyan maradandó érdemeket szerez, amely példaként állítható az utókornak.

 

Pro Urbe Győr díj adományozható azon személynek vagy közösségnek, aki vagy amely a társadalmi, a gazdasági, a tudományos, a művészeti vagy az irodalmi életben, a város múltjának megőrzésében vagy az egészségügy, az oktatás, a közművelődés, a sport területén tartósan kiemelkedő munkát végez.

 

 

Beérkezési határidő: Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve személyesen 2020. február 10-én 15,00 óráig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkormányzati Osztályán I. emelet 116. (9021 Győr, Városház tér 1.), postai úton Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve (Győr, Városház tér 1.) úgy, hogy a feladást követően legkésőbb 2020. február 10. napján megérkezzen a címzetthez.

 

A javaslatok írásba foglalását formanyomtatvány könnyíti meg, mely innen letölthető:

Nyomtatvány Díszpolgár javaslathoz

Nyomtatvány Pro Urbe Győr javaslathoz

 

 

A kitüntetési javaslatnak tartalmaznia kell: A javaslatot tévő személy vagy közösség nevét, lakcímét vagy székhelyét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét, az elismerésre javasolt személy vagy közösség fontosabb adatait (név vagy megnevezés, lakcím vagy székhely, foglalkozás vagy tevékenységi kör) életút, szakmai munkásság, teljesítmények, tevékenységek ismertetését (iskolai végzettség, tudományos fokozat, publikációk, elismerések, civil szervezeti tagságok, tisztségek, elért eredmények, jelentős programok, karitatív vagy mecénás munka, stb.), valamint az elismerés fajtájának megjelölését és részletes indokolását.

 

Az előkészítés és döntés során csak a kezdeményezésre megjelölt határidőig érkezett és az ismertetett feltételeknek és tartalmi elemeknek megfelelő javaslatok vehetők figyelembe.

 

Az elismerések adományozásáról - a beérkezett javaslatok alapján - Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt. A kitüntetés az arra méltó személynek halála után is adományozható. A kitüntetések átadására a 2020. március 15. napján tartandó díszközgyűlésen kerül sor.

 

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhető: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jogi és Önkormányzati Osztályán az 500-101-es telefonszámon. A vonatkozó rendelet, valamint a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztató innen letölthető.