image
image
image
image
image
image
image
image

01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság jegyzőkönyv

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Amely készült Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának I. em. 46. számú hivatali helyiségében a Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: Választási Bizottság) 2014. május hónap 25. napján 9 óra 30 perckor megkezdett ülésén.

 

Jelen vannak a Választási Bizottság részéről:

Dr. Darnói Norbert, a Választási Bizottság elnökhelyettese

Flórián Tamás, a Választási Bizottság tagja

Juhász István, a Választási Bizottság tagja

Szabó Zoltán, a Választási Bizottság tagja

 

Jelen vannak továbbá a győri Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) részéről:

Dr. Lipovits Szilárd, az OEVI vezetője

Dr. Csörgits Lajos, az OEVI vezetőjének helyettese

 

Jelen van továbbá:-

Meghívottak:

 

A Választási Bizottság elnöke, elnökhelyettese és tagjai

Dr. Lipovits Szilárd, az OEVI vezetője

Dr. Csörgits Lajos, az OEVI vezetőjének helyettese

az OEVI munkatársai

 

 

Dr. Darnói Norbert, az OEVB elnökhelyettese: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülésen a bizottság 6 tagjából 4 fő megjelent, tehát az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.

 

Javasolja, hogy a mai ülés napirendje a következő legyen:

 

  1. Döntés delegált tag megbízásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
  2. Egyéb aktuális kérdések

 

Kérdezi, van-e valakinek más javaslata. Amennyiben nincs, javasolja, hogy a fentiek szerint fogadják el a napirendet.

 

Megállapítja, hogy a Választási Bizottság 4 igen, 0 nem szavazat ellenében a napirendet elfogadta.

 

***

 

1. napirendi pont:

 

Döntés delegált tag megbízásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

Dr. Darnói Norbert, az OEVB elnökhelyettese: Tájékoztatja a T. Választási Bizottságot, hogy a Választási Bizottság elnökéhez 2014. május 5-én érkezett a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek azon bejelentése – miután közös listájukat a Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba vette –, hogy a 01. számú OEVB-be Flórián Tamás 9024 Győr, Babits Mihály utca 43/A. I/1. szám alatti lakost kívánja a választási bizottság tagjaként megbízni. A Választási Iroda ellenőrizte, hogy a bejelentett személy rendelkezik választójoggal, és a bejelentés egyébként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 30. §-ában foglaltaknak megfelel.

 

Tájékoztatja továbbá a T. Választási Bizottságot, hogy a Választási Bizottság elnökéhez 2014. május 8-án érkezett a Magyar Szocialista Párt jelölő szervezet azon bejelentése – miután listáját a Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba vette –, hogy a 01. számú OEVB-be Juhász István 9113 Koroncó, Zrínyi utca 10. szám alatti lakost kívánja a választási bizottság tagjaként megbízni. A Választási Iroda ellenőrizte, hogy a bejelentett személy rendelkezik választójoggal, és a bejelentés egyébként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 30. §-ában foglaltaknak megfelel.

 

Tájékoztatja továbbá a T. Választási Bizottságot, hogy a Választási Bizottság elnökéhez 2014. május 8-án érkezett a Demokratikus Koalíció jelölő szervezet azon bejelentése – miután listáját a Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba vette –, hogy a 01. számú OEVB-be Szabó Zoltán, 9011 Győr, Váci M. utca 18/A. szám alatti lakost kívánja a választási bizottság tagjaként megbízni. A Választási Iroda ellenőrizte, hogy a bejelentett személy rendelkezik választójoggal, és a bejelentés egyébként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 30. §-ában foglaltaknak megfelel.

 

Tekintettel arra, hogy a bejelentések megfelelnek a törvényi rendelkezéseknek, az elnök – akadályoztatása vagy távolléte esetén az elnökhelyettes – csak tájékoztatja álláspontjáról a választási bizottságot, de határozatot arról nem kell hoznia. A választási bizottság elé határozathozatal céljából akkor kell a megbízásról szóló bejelentést terjeszteni, ha az az elnök – akadályoztatása vagy távolléte esetén az elnökhelyettes – szerint nem felel meg a Ve. rendelkezéseinek. Ebben az esetben dönthet a megbízás elfogadásáról vagy visszautasításáról.

 

Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Mivel további kérdés nem érkezett, javasolja, hogy szavazzanak a tájékoztató elfogadásáról!

Megállapítja, hogy Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal a Választási Bizottság elnökhelyettesének tájékoztatóját – mely Flórián Tamás 9024 Győr, Babits Mihály utca 43/A. szám I. emelet 1. ajtó alatti lakos, Juhász István 9113 Koroncó, Zrínyi utca 10. szám alatti lakos és Szabó Zoltán, 9011 Győr, Váci M. utca 18/A. szám alatti lakos választási bizottsági tagként történő megbízásáról szól – elfogadja.

***

 

2. NAPIRENDI PONT:

EGYÉB AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

 

Dr. Darnói Norbert, az OEVB elnökhelyettese: Kérdezi a jelenlevőket, hogy van-e valakinek kérdése, bejelentése, van-e egyéb megtárgyalandó aktuális kérdés?

Egyéb napirendi pont és aktuális kérdés nem lévén a Választási Bizottság elnöke az ülést 9 óra 40 perckor bezárta, és egyúttal kérte tagtársait, hogy amíg a választási iroda munkatársai elkészítik a jegyzőkönyvet, addig maradjanak itt, hogy alá tudják azt írni.

 

 

K. m. f.

 

 

Juhász István

a Választási Bizottság tagja

dr. Darnói Norbert

a Választási Bizottság elnökhelyettese

 

 

 

 

Szabó Zoltán

a Választási Bizottság tagja

 

Flórián Tamás

a Választási Bizottság tagja

 

 

 

 

 

dr. Csörgits Lajos

jegyzőkönyvvezető