Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

1/2014.(II.5.) határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 02. SZÁMÚ ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 1/2014. (II. 5.) HATÁROZATA

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 39. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva elnökének megválasztása tárgyában meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnökének Dr. Bácskai Csaba Ernőt választja meg.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Irodához címezve a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott határozat megváltoztatása iránt a Győr-Moson-Sopron Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést személyesen, levélben (9021 Győr, Városház tér 1.), telefaxon (96/500-150), elektronikus levélben (valasztas@gyor-ph.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. február 8-án 16.00 óráig megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

Indokolás:

 

A Ve. 39. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság az alakuló ülésen a tagok közül megválasztja elnökét.

 

A határozat a Ve. 39. § (1) bekezdésén és 46. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, valamint 223-224. §-ain, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Győr, 2014. február 5.

 

Dr. Bácskai Csaba Ernő

  elnök