Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

15/2014. (III. 03.) OEVB 2. határozat

Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságának

15/2014. (III. 3.) számú határozata

 

 

Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága - a 2014. március hó 3. napján tartott ülésén - a Magyarországi Cigánypárt jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó választópolgár, Kolompár Ibolya, ……………………. szám alatti lakosnak az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületének egyéni képviselőjelöltjeként történő nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületében a Magyarországi Cigánypárt jelölő szervezet egyéni képviselőjelöltjeként indulni szándékozó választópolgár, Kolompár Ibolya, ……………………. szám alatti lakos jelöltkénti nyilvántartásba vételét visszautasítja.

 

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (9021 Győr, Városház tér 1.), telefaxon (96/500-160), elektronikus levélben (valasztas@gyor-ph.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 6-án 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a)      a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást,

b)      a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c)      a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.

 

Indokolás:

 

I.

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni. Az ajánlóíveket a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodánál kell benyújtani. Az illetékes választási bizottság a bejelentéstől számított 3 napon belül visszautasítja a jelölt nyilvántartásba vételét, ha a bejelentés a törvényes feltételeknek nem felel meg.

 

II.

 

Kolompár Ibolya, a Magyarországi Cigánypárt jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó választópolgár 2014. március 3-án az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 22. melléklete szerinti, szabályszerűen kitöltött E1 jelű formanyomtatvánnyal (Egyéni képviselőjelölt bejelentése) egyidejűleg 159 db ajánlóívet nyújtott be, és kérte jelöltként való nyilvántartásba vételét. A Választási Iroda elvégezte a jogszabályban előírt ellenőrzéseket, és megállapította, hogy a jelölt választójoggal rendelkezik, de a törvényben meghatározott 500 db érvényes ajánlást nem szerezte meg. A benyújtott ajánlóíveken 381 érvényes ajánlás szerepel, mely a jelöltként való nyilvántartásba vételhez nem elegendő.

 

 

A fentiek alapján a Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

III.

 

A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 124. § (1) bekezdése és 252. § (2) bekezdése alapozta meg.

 

A határozat az idézett jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 44. § (1) bekezdésén, 46. §-án, 127. § (1) és (3) bekezdésén, 132. §-án és 133. § (2) bekezdésén, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, 223-224. §-án, valamint 297. § (2) bekezdés b) pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

 

Győr, 2014. március hó 3. napján

 

 

 

Dr. Bácskai Csaba

OEVB elnök

 

 

A határozatot kapják:

1.) Irattár

2.) Jelölt

3.) Jelölő szervezet – Magyarországi Cigánypárt

4.) OEVI