Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

16/2014. (VIII. 28.) számú határozat

Győr Megyei Jogú Város

Helyi Választási Bizottságának

16/2014. (VIII. 28.) számú határozata

 

 

Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága (rövidítve: HVB vagy Választási Bizottság) - a 2014. augusztus hó 28. napján tartott ülésén - a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös jelöltjeként indulni szándékozó választópolgár Diligens Tibor, …………………………. szám alatti lakosnak a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán egyéni választókerületi képviselőjelöltként való nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán Győr településen 13. számú egyéni választókerületének a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek képviselőjelöltjeként indulni szándékozó választópolgárt Diligens Tibort, …………………………. szám alatti lakost nyilvántartásba veszi.

 

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (9021 Győr, Városház tér 1.), telefaxon (96/500-160), elektronikus levélben (valasztas@gyor-ph.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. augusztus 31-én 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a)      a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást,

b)      a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c)      a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.

 

Indokolás:

I.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni. Az egyéni választókerületi képviselőjelölt esetében az ajánlóíveket a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodánál kell benyújtani. Az illetékes Választási Bizottság a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet a bejelentéstől számított 4 napon belül nyilvántartásba veszi a Ve. 132. §-a értelmében.

 

Diligens Tibor, Győr Megyei Jogú Város 13. számú egyéni választókerületének képviselőjelöltjeként indulni szándékozó választópolgár 2014. augusztus 27-én 08 óra 25 perckor a Ve. 307/G. § (1) bekezdése szerinti határidőben, azaz 2014. szeptember 8-án 16.00 óra előtt a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 17. melléklete szerinti, szabályszerűen kitöltött E2 jelű formanyomtatvánnyal 25 db ajánlóívet nyújtott be a Helyi Választási Irodánál.

 

II.

 

A Választási Iroda a Ve. 125-127. §-ának megfelelően leellenőrizte az ajánlásokat, amelynek eredményéről a Választási Bizottságot és a jelöltként indulni szándékozó választópolgárt is tájékoztatta. Ennek során megállapította, hogy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár megkapta a 236/2014. (VIII. 18.) számú HVI határozat szerint Győr településen a jelöléshez szükséges 63 érvényes ajánlást, valamint azt is, hogy rendelkezik választójoggal. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 7. § (1) bekezdésének g) pontja alapján a Választási Iroda az ajánlóíveken leadott ajánlásokat - a Választási Bizottság döntésének előkészítése érdekében - ellenőrizte; az ellenőrzés kiterjedt arra, hogy az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve, létezik-e a központi névjegyzékben a választópolgár által megadott személyi azonosító, egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett adataival, a választópolgár - a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív leadása közötti időszak bármely napján - szerepelt-e a névjegyzékben azon választókerület vagy település tekintetében, ahol jelöltet ajánlott, a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször.

 

A fentiek alapján a Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

III.

 

A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 124. § (1) bekezdése és 307/G. § (2) bekezdése alapozta meg.

 

A határozat az idézett jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 44. § (1) bekezdésén, 46. §-án, 127. § (1) és (3) bekezdésén, 132. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, 223-224. §-án, 307/P. § (2) bekezdés c) pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Győr, 2014. augusztus hó 28. napján

 

 

Dr. Gál Miklós

a HVB elnöke

A határozatot kapják:

1.) Irattár

2.) Jelölt

3.) Jelölő szervezet - Fidesz

4.) Jelölő szervezet - KDNP

5.) HVI