image
image
image
image
image
image
image
image

21/2014. (III. 03.) 2. OEVB határozat

Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságának

21/2014. (III. 3.) számú határozata

 

 

Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága - a 2014. március hó 3. napján tartott ülésén - az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületében bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolással történő meghatározása tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületében a bejelentett jelöltek sorrendjét sorsolással a következők szerint határozza meg:

 

Sorszám

Név

Jelölő szervezet / független jelölés

1.

Tokai Attila

Zöldek Pártja

2.

Takács Krisztián

Jobbik Magyarországért Mozgalom

3.

Nagy Mihály

Összefogás Párt

4.

Németh Andor János

Új Dimenzió Párt

5.

Tánczos Ádám

Új Magyarország Párt

6.

Kara Ákos

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt

7.

Szakács Márton

Együtt 2014 Párt

8.

Kolompár Ibolya

Magyarországi Cigánypárt

9.

Takács András

Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja

10.

Glázer Tímea

MSZP, Együtt – a Korszakváltók Pártja, DK, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt

11.

Jenei Ferenc

Lehet Más a Politika

12.

Szenftner László

Seres Mária Szövetségesei

13.

Jámbor Zoltán

Jólét és Szabadság Demokrata Közösség

 

A sorsolás ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

 

Indokolás:

 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák - annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon 16 óra után végzi el.

A Ve. 252. § (1) bekezdése alapján az országgyűlési választásokon az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni. A 2014. április 6. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 3/2014. (I. 20.) KIM rendelet 24. §-a alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb 2014. március 3-án 16.00 óráig kell bejelenteni.

 

Az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületében a jogszabályban megjelölt határidőig a következő jelöltek bejelentése történt meg:

 

 

Sorszám

Név

Jelölő szervezet / független jelölés

1.

Glázer Tímea

MSZP, Együtt – a Korszakváltók Pártja, DK, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt

2.

Jámbor Zoltán

Jólét és Szabadság Demokrata Közösség

3.

Jenei Ferenc

Lehet Más a Politika

4.

Kara Ákos

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt

5.

Kolompár Ibolya

Magyarországi Cigánypárt

6.

Nagy Mihály

Összefogás Párt

7.

Németh Andor János

Új Dimenzió Párt

8.

Szakács Márton

Együtt 2014 Párt

9.

Szenftner László

Seres Mária Szövetségesei

10.

Takács András

Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja

11.

Takács Krisztián

Jobbik Magyarországért Mozgalom

12.

Tánczos Ádám

Új Magyarország Párt

13.

Tokai Attila

Zöldek Pártja

 

 

Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 2014. március 3. napján 16 óra után kezdődött ülésén a bejelentett jelöltek sorrendjét sorsolással a rendelkező részben foglaltak szerint meghatározta.

 

Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 160. § (2) bekezdése és 252. § (1) bekezdése alapozta meg.

 

A határozat az idézett jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 44. § (1) bekezdésén, 46. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 239. §-án alapul.

 

Győr, 2014. március hó 3. napján

 

Dr. Bácskai Csaba

OEVB elnök

 

 

A határozatot kapják:

 

1.) Irattár

2.) Jelöltek

3.) Jelölő szervezetek

4.) OEVI