image
image
image
image
image
image
image
image

26/2018. (III. 5.) OEVB 1 határozat jelöltek sorsolása

Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságának

26/2018. (III.05.) számú határozata

 

 

Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága - a 2018. március hó 5. napján tartott ülésén - az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületében bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolással történő meghatározása tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületében a bejelentett jelöltek sorrendjét sorsolással a következők szerint határozza meg:

 

Sorszám

Név

Jelölő szervezet / független jelölés

1.

Ajtai Eszter

Szegényekért Párt

2.

Pölöskei Tibor

Új Magyar Front Mozgalom

3.

Finta Violetta

Origó Párt

4.

Molnár József

Momentum Mozgalom

5.

Csonka Mihály

A Mi Pártunk - IMA

6.

Farkas Andrea Julianna

Minden Szegényért Párt

7.

Vidák Csaba

Magyarországi Cigánypárt

8.

Regdon Erika

Összefogás Párt

9.

Varga Márk

Együtt - A Korszakváltók Pártja

10.

Tóth Máté

Szegény Emberek Magyarországért Párt

11.

Jenei Ferenc

Lehet Más a Politika

12.

Tivadari Mária

Kell az Összefogás Párt

13.

Belák Jánosné

Közösen Egymásért Demokratikus Néppárt

14.

Szőke Hedvig Erzsébet

Családok Pártja

15.

Dobai János Iván

Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja

16.

Simon Róbert Balázs

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség, Keresztény Demokrata Néppárt

17.

Balogh Gyula

Tenni Akarás Mozgalom

18.

Szalai-Németh Máté

Magyar Kétfarkú Kutya Párt

19.

Milkovics Attila

Magyar Munkáspárt

20.

Szenftner László

Rend és Elszámoltatás Párt

21.

Marsovszky Adrien

Haladó Magyarországért Párt

22.

Vida Zoltán

Sportos és Egészséges Magyarországért Párt

23.

Izsó Gergő

Hajrá Magyarország! Párt

24.

Vidák Krisztina

Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt

25.

Gergely Dávid

Együtt a Magyar Kisebbségekért és Hátrányos Helyzetűekért Párt

26.

Kelemen István Péter

Magyar Igazság és Élet Pártja

27.

Horváth Éva

Mi Nők Párt

28.

Simongáti Adrienn

Iránytű Párt

29.

Ábrahám Tibor

A Haza Pártja

30.

Fodor Roland Alexander

Jobbik Magyarországért Mozgalom

31.

Glázer Tímea

Demokratikus Koalíció

 

 

A sorsolás ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

 

Indokolás:

 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák - annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon 16 óra után végzi el.

A Ve. 252. § (1) bekezdése alapján az országgyűlési választásokon az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni. A 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 3/2018. (I. 11.) IM rendelet 24. §-a alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb 2018. március 5-én 16.00 óráig kell bejelenteni.

 

Az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületében a jogszabályban megjelölt határidőig a következő jelöltek bejelentése történt meg:

 

Sorszám

Név

Jelölő szervezet / független jelölés

1.

Ábrahám Tibor

A Haza Pártja

2.

Ajtai Eszter

Szegényekért Párt

3.

Balogh Gyula

Tenni Akarás Mozgalom

4.

Belák Jánosné

Közösen Egymásért Demokratikus Néppárt

5.

 

Csonka Mihály

A Mi Pártunk - IMA

6.

Dobai János Iván

Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja

7.

Farkas Andrea Julianna

Minden Szegényért Párt

8.

Finta Violetta

Origó Párt

9.

Fodor Roland Alexander

Jobbik Magyarországért Mozgalom

10.

Gergely Dávid

Együtt a Magyar Kisebbségekért és Hátrányos Helyzetűekért Párt

11.

Glázer Tímea

Demokratikus Koalíció

12.

Horváth Éva

Mi Nők Párt

13.

Izsó Gergő

Hajrá Magyarország! Párt

14.

Jenei Ferenc

Lehet Más a Politika

15.

Kelemen István Péter

Magyar Igazság és Élet Pártja

16.

Marsovszky Adrien

Haladó Magyarországért Párt

17.

Milkovics Attila

Magyar Munkáspárt

18.

Molnár József

Momentum Mozgalom

19.

Pölöskei Tibor

Új Magyar Front Mozgalom

20.

Regdon Erika

Összefogás Párt

21.

Simongáti Adrienn

Iránytű Párt

22.

Simon Róbert Balázs

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség, Keresztény Demokrata Néppárt

23.

Szalai-Németh Máté

Magyar Kétfarkú Kutya Párt

24.

Szenftner László

Rend és Elszámoltatás Párt

25.

Szőke Hedvig Erzsébet

Családok Pártja

26.

Tivadari Mária

Kell az Összefogás Párt

27.

Tóth Máté

Szegény Emberek Magyarországért Párt

28.

Varga Márk

Együtt - A Korszakváltók Pártja

29.

Vidák Csaba

Magyarországi Cigánypárt

30.

Vidák Krisztina

Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt

31.

Vida Zoltán

Sportos és Egészséges Magyarországért Párt

 

Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 2018. március 5. napján 16 óra után kezdődött ülésén a bejelentett jelöltek sorrendjét sorsolással a rendelkező részben foglaltak szerint meghatározta.

 

Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 160. § (2) bekezdése és 252. § (1) bekezdése alapozta meg.

 

A határozat az idézett jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 44. § (1) bekezdésén, 46. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 239. §-án alapul.

 

Győr, 2018. március hó 5. napján

 

 

Flórián Tamás

OEVB elnöke