Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

46/2018. (III. 9.) OEVB 2 megbízott tag visszautasítása

Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságának 46/2018. (III. 09.) számú határozata

 

 

Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága - a 2018. március hó 9. napján tartott ülésén a Pintér Ferenc .............. szám alatti lakosnak az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságba történő megbízása tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán Pintér Ferenc .................. szám alatti lakosnak az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságba történő, a Demokratikus Koalíció jelölő szervezet általi megbízását visszautasítja.

 

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (9021 Győr, Városház tér 1.), telefaxon (96/500-160) vagy elektronikus levélben (valasztas@gyor-ph.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 12. napján 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a)      a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást,

b)      a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c)      a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.

 

Indokolás:

 

A Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnökéhez 2018. március 6-án érkezett a Demokratikus Koalíció jelölő szervezet azon bejelentése, hogy a Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságba Pintér Ferenc 9012 Győr, Ecker János u. 1. szám alatti lakost kívánja a választási bizottság tagjaként megbízni.

 

 

A Győr Megyei Jogú Város Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda ellenőrizte, hogy

a)      hogy a jelölő szervezet jelöltjét a Választási Bizottság jogerősen nyilvántartásba vette-e,

b)      a jelölő szervezet nevében történő megbízásra a nevében eljáró személy jogosult-e,

c)      a bejelentett személy rendelkezik választójoggal, valamint

d)     a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 30. §-ában foglaltaknak megfelel.

 

Ennek kapcsán a Választási Iroda megállapította, hogy a Demokratikus Koalíció jelöltjét a Választási Bizottság nem vette nyilvántartásba, márpedig a Ve. 28. § (1) bekezdése alapján az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság további egy-egy tagját a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a választókerületben induló független jelöltek bízzák meg. A 02. számú választókerületben a jelölő szervezet jelöltet nem állított, listát pedig nem a választókerületben állított (nem is lehet a választókerületben listát állítani, hiszen országos lista van az országgyűlési választáson). Ennélfogva a 02. számú választókerületben OEVB tag megbízására nem jogosult.

 

A fentieken kívül pedig nincsen megjelölve a Demokratikus Koalíció képviseletére jogosult személy és annak aláírása is hiányzik a megbízásból.

 

A fentiek szerint ezért a megbízás a jogszabályi követelményeknek nem felel meg.

 

A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 32. § (2) bekezdése alapozta meg.

 

A határozat az idézett jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 28. § (1) bekezdésén, 30-32. §-án, 44. § (1) bekezdésén, 46. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, 223-225. §-án, valamint 297. § (2) bekezdés b) pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Győr, 2018. március 9.

 

 

Dr. Bácskai Csaba Ernő

elnök