Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

6/2014. (II. 12.) OEVB 2. határozat

Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságának

6/2014. (II. 12.) számú határozata

 

 

Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága - a 2014. február hó 12. napján tartott ülésén - a Keresztény Magyarok Szövetsége jelölő szervezet jelöltje, ………………………….., ………………………….. szám alatti lakosnak az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán Győr-Moson-Sopron Megye 2. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületének egyéni képviselőjelöltjeként történő nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületének egyéni képviselőjelöltjeként a Keresztény Magyarok Szövetsége jelölő szervezet jelöltje, ………………………….., ………………………….. szám alatti lakost nyilvántartásba vételét elutasítja.

 

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (9021 Győr, Városház tér 1.), telefaxon (96/500-150), elektronikus levélben (valasztas@gyor-ph.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. február 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a)      a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást,

b)      a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c)      a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

Indokolás:

 

I.

 

2014. február hó 10. napján az E1 jelű formanyomtatványon ………………………….., ………………………….. szám alatti lakosnak a Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületének egyéni képviselőjelöltjeként történő bejelentése tárgyában érkezett kérelem Győr Megyei Jogú Város Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodához, mely a jelöltként való nyilvántartásba vételére irányult.

 

II.

 

A Választási Iroda jelzése alapján a Választási Bizottság az eljárása során megállapította, hogy a jelöltté váláshoz szükséges ajánlások gyűjtése a Ve. 120. § (2) bekezdése és 121. § (2) bekezdése szerint 2014. február 17. napjától kezdődik, így ezt megelőzően lehetetlen teljesíteni a jelöltté válás azon feltételét, hogy 500 érvényes ajánlást be kell nyújtani.

A Választási Bizottság figyelemmel egyrészt arra, hogy a jelöltté válás feltételei nem állnak fenn, másrészt a jelöltbejelentésre nyitva álló határidő még nem kezdődött meg, a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

III.

 

A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 124. § (2) bekezdése és 252. § (2) bekezdése alapozta meg.

 

A határozat az idézett jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 46. §-án, 127. § (1) és (3) bekezdésén, 133. § (2) bekezdésén, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, 223-224. §-ain, valamint 297. § (2) bekezdés b) pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Győr, 2014. február hó 12. napján

 

 

 

                                                                                               Dr. Bácskai Csaba

                                                                                                     OEVB elnök

 

 

A határozatot kapják:

 

1.) Irattár

2.) Jelölő szervezet

3.) Jelölt