Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

6/2014 (VIII. 25.) HVB határozat

Győr Megyei Jogú Város

Helyi Választási Bizottságának

6/2014. (VIII. 25.) számú határozata

 

Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága (rövidítve: HVB vagy Választási Bizottság) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 39. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva elnökhelyettesének megválasztása tárgyában meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága elnökhelyettesének Dr. Mester Ágnest választja meg.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Irodához címezve a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott határozat megváltoztatása iránt a Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést személyesen, levélben (9021 Győr, Városház tér 1.), telefaxon (96/500-160), elektronikus levélben (valasztas@gyor-ph.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. augusztus 28-án 16.00 óráig megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

Indokolás:

A Ve. 39. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság az alakuló ülésen a tagok közül megválasztja elnökhelyettesét.

 

A határozat a Ve. 39. § (1) bekezdésén és 46. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, valamint 223-224. §-ain, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Győr, 2014. augusztus 25.

 

Dr. Gál Miklós

elnök