image
image
image
image
image
image
image
image

A polgári védelem fontosságáról

Az alpolgármester visszatekintett a polgári védelem történetére: „Az ENSZ 1972-ben, március 1-jét a polgári védelem nemzetközi világnapjává nyilvánította. Azóta évről-évre világszerte ezen a napon emlékezünk meg arról a szervezetről, mely folyamatosan részt vesz az ENSZ katasztrófák elleni megelőző, védekező és helyreállító tevékenységében. A polgári védelem célja a katasztrófák és a különböző veszélyhelyzetek során a humanitárius feladatok teljesítése, illetve a lakosság védelme. Segíteni, védeni és menteni az állampolgárok életét és anyagi javait fegyveres összeütközés, elemi csapások, természeti és civilizációs katasztrófák, valamint más veszélyhelyzetek esetén. Az itt használt “polgári” jelző kettős gyökeru, egyrészt az állampolgárok megvédésére, a lakossági részvételre másrészt magára az egyéni és közösségi önvédelemre utal.

A magyar polgári védelem a 20. század harmincas éveinek második felében született a “légoltalom” rendszerének kialakulásával. A második világháborúra készülődő világban szükség volt arra, hogy részben állami, katonai szervezetben részben a lakosság társadalmi méretu megszervezésével felkészüljenek a várható légitámadások hatásának csökkentésére, következményeinek felszámolására. Légoltalmunk helytállt a háború viharában, áldozataink nélküle sokkal nagyobbak lettek volna. 1945 utáni történelmünk politikai fordulatai erre a humanitárius területre is rányomták bélyegüket. A háború után a civil szerveződés, a lakossági öntevékenység nem jutott levegőhöz, a légoltalmi, majd polgári védelmi munka évtizedekig állami, hatósági keretek közt folyt. Az 1980-as és 90-es évek fordulóján, a rendszerváltás nyitotta meg a kaput az állampolgári humanitárius öntevékenység, a civil kezdeményezések kibontakozása előtt. A katasztrófák megelőzése és az ellenük való védekezés nemzeti ügy, ennek egységes irányítása állami feladat. Ezt a feladatot viszont csak egy olyan szervezet tudja biztosítani, amely jól szervezett, magasan képzett bázisra támaszkodhat. Az események bonyolultsága, a szükséges magasabb szintu felkészülés, indokolttá tette egy új rendvédelmi szervezet létrehozását, így 2000 év elején megalakították az állami tuzoltóság és a polgári védelem összevonásával a katasztrófavédelmi igazgatóságot.

New York 2001. szeptember 11-i terrortámadása új időt nyitott a katasztrófák területén is. A terrortámadás veszélye olyan fenyegetettség, amely ellen csak úgy tud védekezni az ember, ha felkészül és felkészítik. Csak ezáltal oldható az a lelki teher, amelyet a veszélyhelyzet okoz. Az utóbbi években a természet is megmutatta a veszélyt. Ezzel együtt megtapasztalhattuk az egyes ember tehetetlenségét és az összefogás erejét. A Tiszai árvizek csak áttételeken keresztül éreztették erejüket, de a 2002. év augusztusában, valamint a 2006-ban átélt Dunai árvíz jelezte, hogy feladat Győr-Moson-Sopron Megyében is van bőven.”

Az alpolgármester kitért a polgári védelem modernkori kihívásaira is: „Megyénk az ország nyugati kapuja, ezáltal a kelet-nyugati közlekedés előnyeinek élvezője, gondjainak viselője. A veszélyes anyagok közúti szállítása egyre nagyobb veszélyforrást jelent a fő közlekedési utak mellett élőkre nézve. De nem csak a veszélyes anyagok szállítása okoz feladatot az utakon, hanem a balesetek is, amelyeknél a mentési munkákban mindig lehet számítani a katasztrófavédelemben dolgozókra. A munkájukban nincs megállás, a feladat ellátása megköveteli az állomány szakmai képzését, magasabb szintre emelését.”

Simon Róbert Balázs hangsúlyozta, a polgári védelmi szakemberek fontos feladata a lakosság veszélyhelyzeti felkészítése, melybe az ifjúság bevonásával biztosítják a majdani utánpótlást. Munkájuk minőségét jelzi az is, hogy nagy súlyt fektetnek erre a feladatra. 2006. április 20-án 23 általános iskolai és 13 középiskolai csapat vett részt a Magvassy Mihály Városi Sportcsarnokban rendezett versenyükön. A városi győztes csapat a megyei döntőt követően az országos versenyen is szépen szerepelt, 3. helyezést ért el. Ezen eredmény hatására képviselhették hazánkat Ukrajnában az Ifjúsági mentők I. nemzetközi táborában. Bővítették nemzetközi kapcsolatainkat is. Három alkalommal vettek részt Dunaszerdahelyen versenyen. 2005-ben Szlovéniában vettek részt a polgári védelmi elsősegélynyújtók versenyén. 2007-ben először lehettek részesei a Burgenlandi Polgári Védelmi Szövetség Biztonsági olimpiájának. Ezt követően, már a nyári szünetben részt vettek az EU Safety Tour rendezvényén, szintén Ausztriában.

Hozzátette, „követendő példának tartom azon települések vezetését, akik több éve pályázati forrásból kívánják a fedezetet megteremteni. Jó példával járt elöl ebben Tét, Kunsziget és Győrladamér. Szerencsére követőkre találtak, mert Győrújfalu község szervezésében öt településen (Győrújfalu, Győrladamér, Győrzámoly, Dunaszeg, Dunaszentpál) parancsnoki és beosztott állományának tudták megoldani a felkészítését.  A 2007. évi pályázaton sajnos nincs lehetőség önkormányzati pályázatokra polgári védelmi szervezetek kiképzése témájában. Ennek ellenére sikerült helyi szervezésben Pannonhalmán a parancsnoki állomány, Kunszigeten a beosztott állomány felkészítését megoldani. 2006. október 20-án az árvízvédelmi komplex csoportok parancsnoki állományának a felkészítését is végrehajtották. 9 fő vett részt az oktatáson. A Magyar Posta kezdeményezésére a munkahelyi polgári védelmi szervezetek felkészítésében is közremuködtek. Az önkéntes segítők képzését - amelynek keretében eddig 96 fő végzett - 4. alkalommal végezték.”

Az alpolgármester a jövőbeni lehetőségekről is szót ejtett: „A kirendeltség új raktárba költözött. A belvárosban található régi helységekben szeretnék az úgynevezett VELÜNK központot létrehozni. Ehhez a Belügyminisztérium pályázatán Győr várossal közösen 550.000 forintot nyertek. A MOBILITÁS-tól további támogatást kaptak a bútorokat pedig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat biztosította. A központ, valamint vele együtt az ifjúsági klub megnyitását, tavaszra tervezik.”

„A polgári védelem a tudatunkba beépült fogalom, amellyel kapcsolatban a veszélyhelyzet, katasztrófa elleni védekezés, a károk csökkentése vagy elhárítása jut az eszünkbe. Tudatosult bennünk, hogy a bajban mindig lehet számítani az ott szolgálókra, és azt is tudjuk, hogy figyelni kell a szakmai intelmeikre, útmutatásaikra.” – zárta beszédét az alpolgármester.

Kapcsolódó cikk:

Elismerések a Polgári Védelem Napja alkalmából