image
image
image
image
image
image
image
image

Árverési hirdetmény talált ingóságokra

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az őrzésében lévő talált tárgyakat ingó árverésen értékesíti. A jogosult a dologért a beszolgáltatástól számított három hónap alatt nem jelentkezett, a találó a beszolgáltatáskor nem tartott igényt a dolog tulajdonjogára.

 

 

Az árverés ideje : 2018. év március hó 07. nap  - 9.00 óra

Helye : Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Győri Járási Hivatala

Győr, Árpád út 36. alatti mélygarázs

 

 

Az árverésre kerülő, jelen hirdetmény mellékletében szereplő, –  az első árverésen el nem adott -  ingóságokat az árverést  megelőzően 1/2 órával lehet megtekinteni az árverés  helyszínén.

Az ingóságok  használtak.

Az árverés lefolytatására a bírósági végrehajtásról szóló  1994.évi XLII törvény ( Vht. ) 123-129 §-ban leírt rendelkezések vonatkoznak.

 

Árverési tájékoztató

Ingóságok listája

 

Győr, 2018. év  február hó 14. nap

 

 

dr. Lipovits Szilárd jegyző nevében és megbízásából :

 

 

dr. Horváth Tamás

osztályvezető