image
image
image
image
image
image
image
image

Felhívás a szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására

Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodája szavazatszámláló bizottsági feladatokat vállaló, győri lakóhelyű választópolgárok jelentkezését várja választott tagként Győr város területén működő szavazatszámláló bizottságokba.

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a szavazatszámláló bizottságok 3 tagját és a szükséges számú póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése választja meg az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően.

 

Szavazatszámláló bizottság tagja NEM LEHET: köztársasági elnök, háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, jelölt, párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, továbbá állami vezető.

 

A 2018. évben megválasztandó új szavazatszámláló bizottsági tagok megbízatása az országgyűlési képviselők (2018. április-május), az Európai Parlament tagjainak (2019. május-június 25.), a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek (2019. október), a nemzetiségi önkormányzati képviselők (2019. október, egy időben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával) általános választására, valamint az általános választásokat követő időközi választásokra is érvényes.

 

A szavazatszámláló bizottsági feladatok a választások napján - mely minden esetben vasárnapra esik - folyamatos, egész napos elfoglaltságot jelentenek reggel 5 órától este 22, esetenként 24 óráig. A közgyűlési döntést követően, a választásokat megelőzően a Helyi Választási Iroda által szervezett eskütételen és felkészítő oktatáson kell részt venni.

 

A 2014. évben megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megbízatása a következő általános választásra megválasztott szavazatszámláló bizottságok alakuló üléséig tart, azaz megbízatásuk a 2018. évben kezdődő új ciklusra érvényét veszti.

 

Választott szavazatszámláló bizottsági tagnak jelentkezni kizárólag az erre a célra rendszeresített „Jelentkezési lap” nyomtatvány pontos kitöltésével lehet. A jelentkezési lap beszerezhető Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Győr, Városház tér 1. szám alatti épületének földszinti portaszolgálatánál vagy letölthető innen.

A kitöltött jelentkezési lapokat legkésőbb 2018. január 19-ig kell eljuttatni levélben Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodájának címezve a 9021 Győr, Városház tér 1. szám alatti címre, vagy személyesen ugyancsak 2018. január 19-ig munkaidőben a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városház tér 1. szám alatti épületének földszinti portaszolgálatánál elhelyezett gyűjtőládába.

Győr, 2017. november 2.

 

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

HVI vezető