Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

Felhívás Beszélgető Hálózatban való részvételre

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Győriek Egészségéért Közhasznú Egyesülettel együttműködésben nyugdíjas önkéntesek jelentkezését várja, akik szívesen vállalnának heti egy alkalommal beszélgetést egy magányos, idős embernél.

A jelentkezés feltétele: legalább középfokú iskolai végzettség; felső korhatár: 70 év

A jelentkezés határideje: 2018. szeptember 28.

A jelentkezés módja: rövid, kézzel írt motivációs levél, amely tartalmazza a jelentkező legfőbb személyi adatait, elérhetőségeit (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím – ha van) és rövid indoklást, hogy miért kíván részt venni a hálózatban.

A motivációs leveleket az alábbi címre várják:

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Humánszolgáltatási Főosztály WHO Egészséges Városok Programiroda

9021 Győr, Honvéd liget 1.

A jelentkezők az önkéntes munka végzése előtt egy 4x4 órás, segítő beszélgetésre felkészítő képzésen vesznek részt.

A képzés trénerei: Frank Ágnes és Fodor Dénes klinikai szakpszichológusok

A képzés időpontjai:

2017. október 18., 25., november 8., 15. (csütörtök délelőttönként)

Időtartama alkalmanként: 9.00-13.00

Helye: Generációk Háza

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 23.

 

A képzésre azon önkéntesek jelentkezését várják, akik úgy szeretnék aktívan tölteni nyugdíjas éveiket, hogy azzal másoknak is hasznára legyenek!

 

 

Információ:

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Humánszolgáltatási Főosztály WHO Egészséges Városok Programiroda

Tel: 96 500 555; 20 920 5226

E-mail: who@gyor-ph.hu

 

„Beszélgető hálózat” Győrben

A kezdeményezés létrejöttének indokai

WHO-s indikátorok alapján, 2006-ban készült el Győrben az első Idősek egészségképe, amelynek része volt az 50 év feletti városi lakosság reprezentatív mintáján végzett kérdőíves felmérés.

Eszerint a megkérdezettek 49%-a enyhe depresszióval küzd, 5,9% középsúlyos és 1,9% súlyos depressziós tüneteket mutat. Védő tényező, ha családtagokkal él együtt valaki. Ugyanakkor a felmérés adatai szerint minden negyedik megkérdezett lakik egyedül, a 80 év felettieknek pedig 43% él magányosan.

A megkérdezett, 50 év feletti lakosok 23%-a vállalna önkéntes munkát a felmérés szerint.

 

A Beszélgető hálózat lényege:

A „Beszélgető hálózatban” aktív nyugdíjasok vállalnak önkéntes munkát, amely során hetente egy alkalommal felkeresnek egy magányos, idős embert segítő beszélgetésre. Ez a fajta „mentálhigiénés gondozás” oldja a magányt, az elszigeteltséget, társaságot biztosít, a fontosság érzését adja, és csökkenti a depresszió kialakulásának kockázatát.

Egy segítő általában egy főt látogat hetente egyszer, egy-két órában, jellemzően az otthonában. Előfordul olyan is, aki a kórházba vagy bentlakásos szociális intézménybe jár.

 

Az önkéntesek toborzásának módja

Az önkénteseket kezdetben a győri idősügyi civil szervezetek toborozták Győrben. Később a helyi média közreműködött abban, hogy olyanok is bekapcsolódhassanak, akik nincsenek az idősügyi civil szervezetek látókörében, hiszen az ő számukra talán még nagyobb hozadéka lehet egy önkéntes hálózatban való részvételnek.

 

Az önkéntes munkára való felkészítés módja

Az önkéntesek a jelentkezés után egy 4x4 órás tréningen vesznek részt, Frank Ágnes és Fodor Dénes szakpszichológusok vezetésével. A képzés a segítő beszélgetés alapvető ismereteit tartalmazza, készségeinek gyakorlását teszi lehetővé, az időskor sajátosságainak figyelembe vételével.

2009 februárjában, az első, 4x4 órás képzésen 18 fő vett részt, akik közül 16-an végezték az önkéntes munkát. Azóta már 100 fölött van a kiképzett önkéntesek száma.

Időszakonként szupervízió is segíteti a hálózatban résztvevők tevékenységét.

A képzés költségeit az Idősügyi Tanács saját pénzügyi keretéből fedezi, amelyet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosít az éves költségvetésében.

 

A célcsoport elérése

Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Gondozási Központjai révén közreműködik a magányos emberek felkutatásában és a segítők első alkalommal történő bemutatásában, mivel az idős emberek bizalmatlanok, és fontos is, hogy óvatosak legyenek, ha idegen keresi fel őket a lakásukon.

A képzés után az önkéntesek Borkai Zsolt, Győr Megyei Jogú Város polgármestere, a Győr Városi Idősügyi Tanács elnöke által aláírt megbízólevelet kapnak.

 

A rendszerben tehát három biztonsági elem van: a képzés, amely a felkészítés mellett az alkalmasságot is méri, a második a hivatalos megbízó levél, a harmadik pedig az EESZI szakembereinek közreműködése az első kapcsolatfelvételnél.

 

A Beszélgető hálózat működésének értékelése

Évente az Idősügyi Tanács ülésére és a közgyűlésre beszámoló készül a tapasztalatokról.

2012 szeptemberétől a „Beszélgető hálózatban” résztvevők számára, az ő igényük alapján, havi rendszerességgel találkozási lehetőség is biztosított a Generációk Háza támogatásával. Ezek az összejövetelek alkalmat nyújtanak arra, hogy saját problémáikat megosszák egymással, és egyben továbbképzési és feltöltődési lehetőséget is biztosítanak számukra. A találkozások módot adnak a segítő kapcsolatok alakulásának, változásainak nyomon követésére, a tapasztalatok összegzésére.

 

A Beszélgető hálózat haszna

Az idősek számára idősek által nyújtott önkéntes segítség kölcsönös haszonnal jár. Nemcsak annak jelent sokat, akit látogatnak, hanem a segítőnek is. Ezt bizonyítja egy róluk szóló kutatás, amelyben legfőbb motivációikat a következőkben összegezték: jó érzés segíteni, közösséghez tartozni, átérzik a magányosok helyzetét és hasznosan töltik a szabadidejüket. Mivel az önkéntesek 60 %-a maga is egyedül él, azért az ő magányuk oldását is jelenti ez a kezdeményezés.

Ez a hiánypótló, önkéntes munka a magányos, idős, gyakran mozgásukban is már korlátozott emberek számára törődést jelent, amely mentális egészségük fenntartását segíti elő, másrészt a segítő hasznosnak és értékesnek érezheti magát, hozzájárul nyitottságának, szellemi frissességének és fizikai egészségének megőrzéséhez.

 

Fenntarthatóság

A tapasztalatok alapján igény van a szolgáltatásra, ezért 2018 évben tovább folytatódott a tevékenység. A 100 fő fölötti kiképzett önkéntesnek több mint fele jár el rendszeresen a havi találkozási és továbbképzési alkalmakra, amely egyben segít a motivációt folyamatosan fenntartásában.

A hálózat tagjai esetében, a korosztályi sajátosságokból adódóan merülnek fel egészségi problémák, vagy családtag betegsége, halála, ami miatt változik a résztvevők száma. Ezért a hálózat működésének segítése mellett, évről évre újabb képzési lehetőség meghirdetésére kerül sor az Önkormányzat Idősügyi Tanács támogatásával. A legutóbbi képzésre 2017 októberében került sor. 2018 tavaszán szupervízió segítette a hálózat tagjait áldozatos önkéntes munkájuk ellátásában. A következő képzés kezdési időpontja 2018. október 18.

 

Győr, 2018. szeptember 5.

Miklósyné Bertalanfy Mária

WHO koordinátor

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Humánszolgáltatási Főosztály

WHO Egészséges Városok Program

9021 Győr, Városház tér 1. Tel: 96 500 555 e-mail: who@gyor-ph.hu