Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságának 7/2010. (VIII. 17.) számú határozata

Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB, vagy Választási Bizottság) - a 2010. augusztus hó 17. napján tartott ülésén - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi általános választásán jelölő szervezet nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő határozatot:

Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán a PRO-URBE EGYESÜLET GYŐR elnevezésű társadalmi szervezetet jelölő szervezetként nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságánál (9021 Győr, Városház tér 1.) kell előterjeszteni úgy, hogy az a megtámadott határozat meghozatalától számított 2 napon belül - legkésőbb 2010. augusztus hó 19. napján 16 óráig - megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

Indokolás:

I.

Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságától 2010. augusztus hó 17. napján a PRO-URBE EGYESÜLET GYŐR képviseletében eljárva Mészáros József törvényes képviselő a P jelű formanyomtatványon, mellékelve a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásából a választás kitűzését követően kiállított kivonatot kérte a PRO-URBE EGYESÜLET GYŐR elnevezésű társadalmi szervezetnek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi általános választásán jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételét, figyelemmel arra, hogy a szervezet kizárólag Győrben kíván jelöltet állítani.

II.

A Választási Bizottság eljárása során megállapította, hogy a kérelmező az előírásoknak megfelelően kitöltötte a P jelű formanyomtatványt, és csatolta a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásából 2010. július 16-át követően kiállított kivonatot, ezért jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének akadálya nincs.

A Választási Bizottság a fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

III.

A Választási Bizottság hatáskörét a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (2) bekezdésének a) pontja alapozta meg.

A határozat a Ve. 51. § (1) bekezdés c) pontján, az 55. § (2) bekezdésén, a jogorvoslati figyelmeztetés a Ve. 79. § (1) és (2) bekezdésén, továbbá a 80. § (1), (2), (4) és (5) bekezdésén, valamint a 4. § (3) bekezdésén alapul.

Győr, 2010. augusztus hó 17. napján

Dr. Gál Miklós
a HVB elnöke