Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságának póttagi megbízatás megszűnését megállapító határozata

Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságának

57/2014. (VIII. 13.) számú határozata

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága - a 2014. augusztus hó 13. napján tartott ülésén – Dr. Márton Bernadett Mercédesz (lakcím: ……………………….) által benyújtott lemondás alapján, a választási bizottságban betöltött póttagi megbízatás megszűnése tárgyában meghozta az alábbi

 

határozatot:

Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága Dr. Márton Bernadett Mercédesz, a Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága póttagjának a póttagi megbízatásról való, 2014. augusztus 13-án benyújtott lemondása alapján a póttagi megbízatás megszűnését megállapítja.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottsághoz címezve a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott határozat megváltoztatása iránt a Győr-Moson-Sopron Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést személyesen, levélben (9021 Győr, Városház tér 1.), telefaxon (96/500-160), elektronikus levélben (valasztas@gyor-ph.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. augusztus 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a)      a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást,

b)      a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c)      a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

Indokolás:

 

Dr. Márton Bernadett Mercédeszt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 15/2014. (I. 31.) Kgy. határozatával választotta meg a Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság póttagjának. 2014. augusztus 13. napján írásban nyújtotta be a tagságról történő lemondását - azonnali hatállyal.

 

A megbízatás megszűnését a választási bizottság határozattal állapítja meg.

 

A határozat a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 34. § (1) bekezdés c) pontján és (2) bekezdésén, 46. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, valamint 223-224. §-ain, 297. § (2) bekezdés b) pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

 

Győr, 2014. augusztus 13.

 

 

dr. Darnói Norbert

a Választási Bizottság elnöke