Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

„Győr Város Egészségügyéért” és „Győr Város Szociálpolitikájáért” kitüntető díjak javaslattételi felhívása

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete alapján

„Győr Város Egészségügyéért” és „Győr Város Szociálpolitikájáért”

kitüntető díjakat adományoz 2020. évben is.

 

A „Győr Város Egészségügyéért” díjban azon személyek részesíthetők, akik Győr város egészségügyéért, míg „Győr Város Szociálpolitikájáért” díjban azon személyek részesíthetők, akik Győr város szociálpolitikájáért kiemelkedő munkát végeztek.

 

A díjat évente legfeljebb 2–2 fő kaphatja.

 

A kitüntetettek díszes oklevélben, emléktárgyban és pénzjutalomban részesülnek.

 

A díjak átadására 2020. július 1-ig bezárólag, a Semmelweis-nap alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor.

 

A díjak odaítélésére javaslatot tehet a szakterülethez igazodóan: Győr Megyei Jogú Város Polgármestere, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésében (a továbbiakban: Közgyűlés) mandátummal rendelkező önkormányzati képviselő, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján, valamint párt győri szervezete, továbbá a Közgyűlés egészségügyért, illetve szociálpolitikáért felelős bizottsága, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának illetékes szervezeti egysége, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában vagy működtetésében lévő egészségügyi vagy szociális intézmény.

 

A díj adományozására vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell az elismerésre javasolt személy nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, foglalkozását, az elismerésre javasolt életútjának, munkásságának, teljesítményének, tevékenységének ismertetését, valamint az elismerés megjelölését és részletes indokolását.

 

Az írásba foglalt javaslatokat postán keresztül Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humánszolgáltatási Főosztálya vezetőjéhez címezve (9021 Győr, Honvéd liget 1.) 2020. május 29-ig beérkezőleg kell beküldeni. A küldeményt úgy kell postára adni, hogy az biztonsággal megérkezzen a fent határidőig.

 

Az előkészítés és a döntés során csak a javaslattételre megjelölt határidőig beérkezett és megjelölt tartalmi elemeket tartalmazó javaslat vehető figyelembe.

 

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhető: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humánszolgáltatási Főosztályán (9021 Győr, Honvéd liget 1.), valamint a 96/500-255 telefonszámon. A vonatkozó önkormányzati rendelet és a javaslattétel benyújtását segítő adatlap letölthető.

 

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának

Humánszolgáltatási Főosztálya