image
image
image
image
image
image
image
image

Javaslattételi felhívás

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete alapján

„Győr Város Egészségügyéért” és „Győr Város Szociálpolitikájáért”

 

kitüntető díjakat adományoz.

A „Győr Város Egészségügyéért” díjban azon személyek részesíthetők, akik Győr város egészségügyéért, míg „Győr Város Szociálpolitikájáért” díjban azon személyek részesíthetők, akik Győr város szociálpolitikájáért kiemelkedő munkát végeztek.

 

A díjat évente legfeljebb 2–2 fő kaphatja.

 

A kitüntetettek díszes oklevélben, emléktárgyban és pénzjutalomban részesülnek.

 

A díjak átadására a 2017. július 1-jei Semmelweis-nap alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor.

 

A díjak odaítélésére javaslatot tehetnek a szakterülethez igazodóan: a Győr Megyei Jogú Város Polgármestere, a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésében (a továbbiakban: Közgyűlés) mandátummal rendelkező önkormányzati képviselő, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján, valamint párt győri szervezete, továbbá a Közgyűlés az egészségügyért, illetve a szociálpolitikáért felelős bizottsága, a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának illetékes szervezeti egysége, a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában vagy működtetésében lévő egészségügyi vagy szociális intézmény.

 

A díj adományozására vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell: az elismerésre javasolt személy nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, foglalkozását, az elismerésre javasolt életútjának, munkásságának, teljesítményének, tevékenységének ismertetését, valamint az elismerés megjelölését és részletes indokolását.

 

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humánpolitikai Főosztálya vezetőjéhez kell benyújtani (9021 Győr, Városház tér 1.).

 

Beérkezési határidő: 2017. március 31.

 

Az előkészítés és a döntés során csak a javaslattételre megjelölt határidőig beérkezett és megjelölt tartalmi elemeket tartalmazó javaslat vehető figyelembe.

 

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhető: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humánpolitikai Főosztályán: 9021 Győr, Városház tér 1., fszt. 50.,  valamint a 96/500-255, 96//500-562-es telefonszámon. A vonatkozó önkormányzati rendelet és a javaslattétel benyújtását segítő adatlap innen letölthető.

 

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának

Humánpolitikai Főosztálya