image
image
image
image
image
image
image
image

Javaslattételi felhívás

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete alapján

„Győr Oktatásügyéért”

 

kitüntető díjat

adományoz 2019. évben is.

 

A „Győr Oktatásügyéért” díj azon a pedagógusnak vagy oktató-nevelő munkát segítő személynek adományozható, aki kiemelkedő munkájával és példamutatásával pedagógustársai, a tanulók, a szülők, a szűkebb és tágabb környezete előtt megbecsülést szerez a városban.

A díjat évente legfeljebb 3 fő kaphatja.

 

A kitüntetettek díszes oklevélben, emléktárgyban és pénzjutalomban részesülnek.

 

A díjak átadására 2019. június 15. napjáig bezáróan ünnepélyes keretek között kerül sor.

 

A díjak odaítélésére javaslatot tehetnek a szakterülethez igazodóan: Győr Megyei Jogú Város Polgármestere, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésében (a továbbiakban: Közgyűlés) mandátummal rendelkező önkormányzati képviselő, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján, valamint párt győri szervezete, továbbá a Közgyűlés illetékes bizottsága, a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának illetékes szervezeti egysége, az Önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő, illetékes intézmény, valamint a Győrben működő művészeti csoport.

 

A díj adományozására vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell: az elismerésre javasolt személy nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, foglalkozását, az elismerésre javasolt életútjának, munkásságának, tevékenységének ismertetését, valamint az elismerés megjelölését és részletes indokolását.

 

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humánszolgáltatási Főosztálya vezetőjéhez kell benyújtani (9021 Győr, Városház tér 1.).

 

Beérkezési határidő: 2019. március 31.

Az előkészítés és a döntés során csak a javaslattételre megjelölt határidőig beérkezett és megjelölt tartalmi elemeket tartalmazó javaslat vehető figyelembe.

 

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhető: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humánszolgáltatási Főosztályán (9021 Győr, Városház tér 1., fszt. 50.), valamint a 96/500-255 telefonszámon. A vonatkozó önkormányzati rendelet innen, a javaslattételi felhívás, valamint a javaslattétel benyújtását segítő adatlap letölthető innen.

 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztató innen letölthető.

 

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának

Humánszolgáltatási Főosztálya