Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

Kinek kell fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot?

A levélben felhívták a figyelmüket arra, hogy 2007. április 1-jétől kezdve csak az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése ellenében vehetik igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat. Hasonlóképpen felhívják a társadalombiztosítással nem rendelkezők figyelmét a háziorvosi rendelőkben is. A járulék fizetését mindenkinek a lakóhelye szerinti illetékes adóhatóságnál kell kezdeményeznie.

Az APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságának ügyfélszolgálatain személyesen intézhetők a járulékfizetéssel kapcsolatos teendők. Ehhez a 07T1011 számú adatlapot kell kitölteni, mely adatlap az APEH honlapjáról is letölthető, s postai úton, vagy meghatalmazott által is benyújtható a regionális igazgatóságra. A bejelentkezési határidő a fizetési kötelezettség keletkezését követő 15 napon belüli. Aki személyesen jár el a járulékfizetése ügyében, helyben kézhez kapja a befizetésre szolgáló csekkeket is, és 30 napon belül értesítést kap az APEH-tól, hogy a nyilvántartásban rögzítették. Azok, akik postán adják fel a nyomtatványt, a regisztrálási értesítéssel együtt vehetik kézbe a csekkeket.

Egy-egy csekken, elsőként a bejelentkezést követő hónap 12. napjáig, azután pedig minden hónap 12-éig kell teljesíteni a járulék fizetését, mely általában a minimálbér (jelenleg 65.500 forint) 9 százaléka, azaz 5895 forint. Viszont abban az esetben, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a minimálbért, a települési önkormányzatnál beszerezhető igazolásban feltüntetett összeget kell a járulék alapjának tekinteni. Az APEH ügyfélszolgálatát elég akkor felkeresni, ha a polgármesteri hivatal igazolása is rendelkezésre áll.

A költségvetés átvállalja az egészségbiztosítási járulék megfizetését azok után, akiknek a szociális rászorultságát az önkormányzat hatósági bizonyítvánnyal igazolja. (Azoknál, akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem kevesebb az öregségi nyugdíjminimumnál, egyedülállók esetében annak 150százalékánál, - tehát 27.130.- forintnál, illetve 40.695.- forintnál – és vagyonnal nem rendelkeznek.)

 Ezen kívül járulék fizetése nélkül is jogosult az egészségügyi szolgáltatásra – a kiskorúak és a nyugdíjasok mellett – az: akinek a munkaképessége legalább 50 százalékos mértékben romlott, erről a szükséges hatósági igazolással rendelkezik, és ellátásban nem részesül illetve a hajléktalanok valamint az a nyugdíjas korú személy, akinek a havi jövedelme nem éri el a minimálbér 30 százalékát (jelenleg a 19.650 forintot). Mentesek az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése alól azok is, akik munkaviszony keretében, az Európai Unió valamelyik tagállamában dolgoznak.

Amennyiben az egészségügyi szolgáltatási járulék alapja változik (például a korábban minimálbér alaphoz képest az önkormányzat polgármestere által igazolt összegre), akkor a változást szintén 15 napon belül, a 07T1021-es adatlapon kell bejelenteni az APEH-nél. Akkor is változás bejelentést kell tenni, ha sikerül munkába állni, hiszen ilyenkor ezt a járulékot már nem kell tovább fizetni.

További kérdésekre 06-40-42-42-42 tájékoztatási vonalon adnak felvilágosítást az APEH munkatársai. - tájékoztatott az APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága.