image
image
image
image
image
image
image
image

LAKÁSÜGYI CSOPORT

Feladatai:

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény, továbbá az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és építés támogatásáról szóló helyi rendelet rendelkezései szerint ellátja a Győr város közigazgatási területén az önkormányzati tulajdonú Győr-Szol Zrt. kezelésében levő önkormányzati bérlakások bérbeadásával kapcsolatos tulajdonosi feladatokat.

Döntésre készíti elő az előtakarékossággal, a felújítással, a piaci alapú, illetve költségelvű lakbérrel meghirdetett bérlakáspályázatokat, a szociális lakásnyilvántartásba vételi és nyugdíjasházi elhelyezés iránti kérelmeket. Döntést hoz a bérleti jogviszony folytatása, a bérlőtársi elismerés és a lakáscsere iránti kérelmek ügyében.

Tájékoztatást nyújt a határozatlan időre szóló bérleti szerződéssel rendelkező bérlők esetében az önkormányzati bérlakások megvásárlásának feltételeiről, és elkészíti a bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és elővásárlási jog alapításáról szóló szerződéseket. Feldolgozza az önkormányzati kamatmentes kölcsön iránti kérelmeket. Megköti a kamatmentes szerződéseket, elrendeli a jelzálogjog-bejegyzést, hozzájárulást ad átjegyzéshez.

Ellátja a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben foglalt államigazgatási hatósági ügyeket: kiadja a lakásépítési és -vásárlási kedvezményhez („szocpol”) a jegyzői igazolást, dönt a lakásépítési, -vásárlási kedvezmény és adó-visszatérítési támogatás visszafizetésének felfüggesztésével és átjegyzésével kapcsolatosan.

Eljárási illetéket kell fizetni a a lakásépítési kedvezmény igénybevételéhez szükséges jegyzői igazolás kiállításának igénylése, az adóvisszatérítési támogatás, a lakásépítési kedvezmény felfüggesztése és átjegyzése iránti kérelem benyújtásakor. Az eljárási illeték összege 3 000,-ft.Csoportvezető: dr. Bakonyi Bernadett      
Telefonszám: 96/ 500 585
Fax: 96/500-595
E-mail: bakonyi.bernadett@gyor-ph.hu

Ügyfélfogadás: Honvéd liget 1. Fszt. ügyfélfogadói
Hétfő: 8:30-15:00
Szerda: 12:30-15:00
Csütörtök: 8:00-17:30

 

Németh Gyöngyi 500- 593
Nyúl István 584
Szelenczeyné Füleki Heléna 587
Szummerné Porkoláb Judit 592
ügyfélfogadó 583
fax 595