image
image
image
image
image
image
image
image

Március 15: a szabadság napja

Az önkormányzat koszorúzási ünnepségen és díszközgyűlésen emlékezett az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire és hőseire. Átadták a díszpolgári és Pro Urbe Győr díjakat…

 

A város megemlékezését a hagyományoknak megfelelően a Honvéd ligetben tartották, ahol Borkai Zsolt polgármester úgy fogalmazott, „a március 15-i események olyan történelmi mozzanatok voltak, amelyek nem csak a magyar nemzetnek, de egész Európának muníciót adtak a szabadság iránti cselekvés mezején. A magyar emberek akkor, és azóta is számos alkalommal megmutatták bátorságukat, a haza iránti feltétlen elkötelezettségüket és a szabadsághoz való ragaszkodásukat. Szerencsére korunkban is tanúságot teszünk az egymás iránt érzett felelősségtudatunkról, méghozzá ha kell, 48 hőseinek szellemiségéhez méltóan.„ A polgármester megemlékezett az egy évvel ezelőtt történt eseményekről is: „Éppen egy éve történt, kedves Győriek, hogy a hóvihar megakadályozta, hogy március 15. csak a forradalom és szabadságharc hőseiről szóljon. Az emberek tömegesen siettek a bajba jutottak segítségére: ki étellel, ki meleg teával, ki szállással, ki pedig információval állt a rászorulók szolgálatában. Talán szimbolikus, hogy mindez egy évvel ezelőtt épp március 15-én történt. Bátorsággal, szeretettel és önzetlenséggel viseltettünk egymás iránt, mint ahogy a ’48-as ifjak viseltettek nemzetük iránt. Ezek azok a pillanatok, amelyek a leginkább rávilágítanak arra a lelki kötelékre, amely minden vitánk, minden nézetkülönbségünk ellenére összeköt bennünket. Összeköti a győrit a győrivel, de összeköti a sopronival, a budapestivel vagy a szegedivel, sőt összeköti a dunaszerdahelyivel, a kolozsvárival, a beregszászival is.

 

Simon Róbert Balázs a város alpolgármestere emlékező beszédében ezt a gondolatot folytatta: „A mai ünnepünk győri asztalához együtt tudtunk leülni. Hatalmas dolog az a felismerés, az a szép és értékes gyakorlat, hogy a különbözőségek, ellenére, mi itt Győrben együtt tudunk, és együtt akarunk lenni, mert így kívánjuk átélni, nemzetünk örömteli és felszabadító élményét. Mert azt valljuk, hogy ma is sokkal több minden köt és kovácsol össze bennünket, mint ami szétválaszt.” Az alpolgármester hangsúlyozta, Győr egy olyan város, amely hagyományainál fogva összeköti az embereket. „Itt a folyók városában mindenki otthon érezheti magát, mindenki barátra és közösségre lelhet. Győr a magyar nemzet jelentős városa, amely tiszteli és ápolja a magyar történelem és a kultúra legszebb hagyományait, találkozási pontja Magyarország sokszínű kulturális törekvéseinek. Győr befogadó város, amely kinyújtja a kezét minden ember felé, aki egy órát, egy napot vagy egy életet tölt itt. A márciusi ifjak legfőbb erénye az volt, hogy képesek voltak az összefogásra. Összefogtak és egységes nemzetté kovácsolták a magyarságot. Ebben az egységben rejlett az az erő, ami a szabadságharcot eredményezte. Nekünk ma itt Győrben ugyanezt kell tennünk, hogy folytatni tudjuk a megkezdett munkát, tenni tudjunk másokért és önmagunkért, városunk közösségéért és magyar hazánkért.”

 

Az ünnepi műsorban Nagy Balázs és Fejszés Attila, a Győri Nemzeti Színház művészei, valamint az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Énekkara közreműködött. A koszorúk elhelyezése után következett a Díszalegység látványos felvonulása, amelyen a 12. Arrabona légvédelmi rakétaezred díszalegysége, a Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Győri Lovas Nemzetőr Díszszakasza és a IX. gróf Nádasdy Ferenc Hagyományőrző Huszár Bandérium vonult fel.

 

Az ünnepi díszközgyűlésen Borkai Zsolt polgármester adta át a Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára címeket, a Pro Urbe Győr díjakat, valamint a 2014. évi városi sajtódíjakat. Kolozsváriné Csay Renáta többszörös világbajnok kajakozó példaértékű sportpályafutása, valamint országos és nemzetközi szinten is kimagasló teljesítménye elismeréseként, Prof. Dr. Rechnitzer János tanszékvezető egyetemi tanár pedig az első győri akadémiai kutatócsoport létrehozásában vállalt meghatározó szerepe, több évtizedes magas színvonalú oktató- és kutatómunkája, valamint a Jog- és Gazdaságtudományi Kar doktori iskolájának megszervezésében és irányításában végzett kiemelkedő jelentőségű tevékenysége elismeréseként vehette át a díszpolgári címet.

 

Pro Urbe Győr díjat kapott  Czapáry Endre nyugalmazott középiskolai tanár több évtizedes elkötelezett, kiemelkedően eredményes oktató-nevelő munkája, országosan is elismert tankönyvírói munkássága, valamint a Bólyaiak szellemi hagyatékának gondozásában és kutatásában kifejtett példaértékű tevékenysége elismeréseként, Tőke Péter Miklós író színvonalas, értékteremtő alkotóművészeti és oktató-nevelő tevékenysége, valamint az ifjúsági és a tudományos-fantasztikus irodalomban betöltött kiemelkedő jelentőségű szerepe elismeréseként, valamint Váray László Zoltán zenetanár elhivatott, magas színvonalú művészeti- és oktatótevékenysége, népzenei kutatómunkája, valamint a győri ütőhangszeres képzés magalapításában vállalt meghatározó jelentőségű szerepe elismeréseként.

 

Az idei sajtódíjat B. Németh Péternek, a Győr+ Televízió szerkesztő-műsorvezetőjének és Berkó-Horváth Gergelynek, az MTI megyei tudósítójának ítélték oda. A díszközgyűlés a Győri Filharmonikus Zenekar hangversenyével zárult.