Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

Március 15: A városi megemlékezésekről

A március 15-i városi programok az Eötvös téren kezdődtek, ahol Győr Megyei Jogú Város vezetői helyeztek el koszorút a Petőfi-szobornál. Az ünnepség a Honvéd ligeti 1848-as szabadság emlékmunél folytatódott, ahol Borkai Zsolt tartott ünnepi beszédet. „Amikor feltuzzük a kokárdát, akkor ezt nemcsak büszkeséggel tesszük, hanem erős reménysugárral is a szívünkben. Mert reméljük, hogy azt a lelkesedést – ami mozgatója, motorja minden forradalomnak, így az 1848–49-es szabadságharcnak is –, azt a lelkesedést szerezzük vissza, éljük át újra a kituzött kokárdával. Amikor kokárdát tuzök a gyerekeim ruhájára, és elmondom nekik, hogy ezt most viselni kell, akkor azt remélem, hogy bennük is tovább él egy kicsi a forradalom lángjából…” A polgármester megemlékezését teljes egészébenitt olvashatja.A színpadon Györgyfi József énekelte Bánk Bán áriáját, majd az ifjúság nevében Borsi Róbert önkormányzati képviselő tartott megemlékezést. Beszédében megemlékezett a márciusi ifjakról, akiknek „nem volt fegyverük, erős orgánumuk, külföldi kapcsolatuk, mégis ők csinálták a forradalmat.”. Emlékező szavaiban úgy fogalmazott: „Ezekben a napokban országszerte és a határokon túl fellobogózott falvak és városok, megemlékezések és ünnepségek jelzik, egy nemzet közösen és tisztelettel emlékezik múltjára (...) A hősiesség, az önfeláldozás, az önmagukon való túllépés példáját mutatják nekünk nem csak a történelemkönyvek lapjairól és a megemlékezések soraiból ismert történelmi alakok, hanem a névtelen, elfeledett hétköznapi hősök is (...) Amikor tisztelgünk hát a márciusi ifjak előtt, ne feledjük egy pillanatra sem, mire szegődtek. Tették, amit tenni kell. Nem múltnak, hanem jövendőnek, nem pusztán egyénnek, hanem közösségnek, nem önmaguknak, hanem valamennyiünkért adták a legtöbbet.”

Az ünnepi beszédek után a Pálffy Miklós Iskola diákjainak emlékmusorát láthatták az ünneplők, ezután pedig a városi szervezetek, egyházak, pártok, iskolák helyezték el az emlékezés koszorúit az emlékmu lábánál. A musorban közremuködött a Városi Liszt Ferenc Kórus.

Az Ünnepi Díszközgyulés elején Borkai Zsolt polgármester köszöntötte a vendégeket. Beszédében elmondta, a március 15-i megemlékezés sorozatnak évek óta kiemelkedő eseménye a „Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címek, valamint a „Pro Urbe Győr” díjak átadása. „Ünnepi megemlékezésünk méltó alkalmat kínál arra, hogy elismerjük azon személyiségek munkásságát, akik életmuvükkel maradandó érdemeket szereztek, illetőleg az élet különböző területein hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak Győr város jó hírnevének öregbítéséhez.”

Dr. Ottófi Rudolf alpolgármester ismertette a közgyulés  határozatát, majd Borkai Zsolt polgármester átadta a díjakat.

Győr Megyei Jogú Város Közgyulése dr. Galavits József városplébános részére az egyház szolgálatában és a város érdekében kifejtett több évtizedes, példamutató oktatói, egyházjogászi, hitéleti és karitatív munkássága elismeréseként Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára kitüntető címet adományozott. A kitüntető címet dr. Galavits József távollétében Dr. Rédly Elemér pápai prelátus vette át.

Ugyancsak díszpolgári címet kapott Vitéz Lovag Nagy Sándor szabómester a ruhaiparban eltöltött több évtizedes, sikeres szakmai munkássága, valamint a nemzeti hagyományok ápolása terén kifejtett példamutató tevékenysége elismeréseként.

Baross Károly igazgatóhelyettes Győr város árvízvédelmi fejlesztésében, valamint védvonalainak kiépítésében, továbbá vízkárelhárítási munkálataiban végzett magas színvonalú irányító tevékenysége, valamint szakmai területen kifejtett kiemelkedő munkája elismeréseként Pro Urbe Győr díjat vehetett át.

Szintén Pro Urbe Győr díjban részesült Győr Megyei Jogú Város Tuzoltóságának Kollektívája az élet- és vagyonvédelmi feladatok magas színvonalú, kötelességtudó és lelkiismeretes teljesítéséért. A tuzoltóság nevében Hullámos László tuzoltó ezredes szívhez szóló szavakkal köszönte meg az elismerést.

Borkai Zsolt polgármester Győr Megyei Jogú Város dr. Petz Lajos Jubileumi Ezüst Emlékérmét adta át Gülch Csabának, a Kisalföld újságírójának gyors és sokszínu tájékoztató munkájáért, és Papp Győzőnek a Kisalföld sportújságírójának, rovatvezetőjének a Magyar Sajtó Napja alkalmából kiváló szakmai munkája elismeréseként.

A Díszközgyulést a Győri Filharmonikus Zenekar ünnepi hangversenye zárta.

Tekintse meg a március 15-i ünnepségekről készült képgalériánkat:

Csatolt galéria: Március 15. - Ünnepségek