Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

Mire ügyeljenek a mezőgazdasági őstermelők?

Győr-Moson-Sopron megyében jelenleg 72.000, Vas megyében 28.000, Zala megyében 38.000 mezőgazdasági őstermelőt tartanak nyilván. Közülük sokakat nem érintenek a változások - mert például nyugdíjasok vagy tanulók - de még így is több ezren vannak, akiknek áprilistól TB járulékot kell fizetni és át kell térni az egyéni vállalkozókhoz hasonlóan az elektronikus adóbevallásra.

Ezek a változások nem érintik a hétvégi piacon 1-2 kg zöldséget, gyümölcsöt vagy néhány doboz házi tojást értékesítő nyugdíjasokat. Aki viszont aktív korúként más módon - pl. munkaviszony - nem járul hozzá a társadalombiztosítási közkiadásokhoz, áprilistól köteles a bevételével arányos járulékfizetésre.

Mire ügyeljenek a mezőgazdasági őstermelők?
A bejelentési, a járulékfizetési és a bevallási kötelezettségekről

Az adó- és járulék törvények módosítása 2007. január elsejétől több pontján megváltoztatta a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályokat. Jó, ha az elsők közötti teendő ilyenkor a tájékozódás. Ehhez nyújt segítséget az APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága azzal, hogy röviden összefoglalja a változások lényegét

Mikor biztosított a mezőgazdasági őstermelő?

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény alapján biztosított az a mezőgazdasági őstermelő, aki a 16. életévét betöltötte, és őstermelői igazolvánnyal rendelkezik. Ezen kívül az is, aki a termőföldről szóló törvény szerint családi gazdálkodónak minősülő magánszemély, vagy annak családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közremuködő családtagja. Azonban arra ügyelni kell, hogy közös őstermelői igazolvány alapján mezőgazdasági őstermelő kiskorú személy, továbbá a gazdálkodó család kiskorú tagja csak akkor lesz biztosított, ha a 18. életévét betöltötte. /A rendelkezés jogszabályi háttere: 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 5. § (1) bekezdésének i) pontja/

Mit jelent biztosítottnak lenni? Egyrészt jogosultságot az ingyenes orvosi ellátásra és a támogatott gyógyszerekre, illetve a majdani nyugdíjra. Másrészt kötelezettséget jelent a biztosított jövedelmével arányos járulék fizetésre.

A biztosított őstermelőnek az év első napjától, a lakóhelye szerinti FM hivatal ügyfélszolgálatánál érvényesíttetnie kell az értékesítési betétlapját, mert ha ezt nem teszi meg, akkor a biztosítása szünetel arra az időre, amelyre a betétlapja nem érvényes.

Őstermelőként viszont nem lesz biztosított az a személy, aki más jogviszony alapján – például: egyéni vagy társas vállalkozóként, munkavállalóként, közalkalmazottként - már biztosított, vagy, ha nyugdíjas. Nem biztosított az az őstermelő sem, akinél a már megszerzett szolgálati idő és a nyugdíjkorhatárig hátralévő idő együtt kevesebb, mint 20 év, tehát nincs lehetősége arra, hogy az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges 20 év szolgálati időt megszerezze.

Biztosításhoz kötött járulékfizetés

Az őstermelők biztosításhoz kötött járulékfizetése a tárgyévet megelőző évben szerzett bevételük alapján, kétféle módon történhet.

Annak az őstermelőnek, akinek őstermelésből származó bevétele nem haladja meg a 7 millió forintot, e bevételének 20 százaléka után 8,5 százalék nyugdíjbiztosítási járulékot és 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell fizetni. A 7 millió forintos bevételbe nem számít bele a jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján kapott támogatás.

Ha az őstermelő bevétele meghaladja a 7 millió forintot, akkor a minimálbér, vagyis 65.500 forint után kell megfizetnie a járulékokat. Ezek pedig: a 29 százalék társadalombiztosítási, a 8,5 százalék egyéni nyugdíjbiztosítási, a 4 százalék természetbeni, valamint a 3 százalék pénzbeli egészségbiztosítási járulékok (összesen 44,5 %). Természetesen ebben az esetben a mezőgazdasági őstermelő táppénzre, gyedre is jogosultságot szerez.

A bevétel arányos  vagy a minimálbér alapján történő fizetési mód meghatározásánál a 2006. évi őstermelői bevétel összege a döntő, a járulékot azonban már a 2007. évi bevétel illetve minimálbér után kell fizetni.

A tevékenységet kezdő mezőgazdasági őstermelőnek a minimálbér 44,5 százalékát kell megfizetnie. 

 A biztosított őstermelőnek nem kell sem tételes, sem százalékos egészségügyi hozzájárulást fizetnie azon összeg után, amely után járulékot fizet.

Nyilatkozatok és bevallási kötelezettségek

Jelentős változások történtek az adóbevallási és adatszolgáltatási rendben is.

A mezőgazdasági őstermelőnek negyedévente járulékbevallást kell teljesítenie, kizárólag elektronikus úton. (Ezt a 0785. számú bevalláson teheti meg.)

Az elektronikus adózásra kötelezett őstermelőknek is ügyfélkaput kell nyitni az okmányirodán. A pár percet igénylő regisztrációt követően az APEH-hoz is be kell jelenteni a regisztráció megtörténtét 06180-as nyomtatványon. Az elektronikus bevallást könyvelő, adótanácsadó is feladhatja, ezt szintén előre be kell jelenteni az adóhatóságnak. Utóbbi esetben nem szükséges az őstermelőnek regisztrálni az okmányirodán. Az első bevallási határidő 2007. április 12, így célszeru még március vége előtt a 06180-as nyomtatványon tájékoztatni az APEH-ot arról, hogy ki küldi majd az őstermelő elektronikus bevallását.

Az alkalmazottat foglalkoztató őstermelőnek az általános szabályok szerint minden hónapban adatot kell szolgáltatni a kifizetett jövedelmekről a levont adók és járulékok összegéről. A foglalkoztatónak nem minősülő biztosított őstermelőnek csak akkor nem kell bevallást benyújtania, ha 2006-ban nem volt bevétele. A többi, biztosítottnak minősülő őstermelőre vonatkozik a negyedévenkénti bevallási kötelezettség.

Azoknak a mezőgazdasági őstermelőknek, akik a mezőgazdasági őstermelői tevékenységüket 2007. január elseje előtt kezdték, és 2007. január 1-jén biztosítottnak minősültek, a biztosítási kötelezettséget érintő adatokról még január hónapban kellett bejelentést tenniük az állami adóhatóságnak. Aki ezt elmulasztotta, haladéktalanul pótolnia kell.

Viszont azok, akik a mezőgazdasági őstermelői tevékenységüket 2007. január 1-je előtt kezdték, de csak 2007. január 1-jét követően válnak biztosítottá (például, ha a 2007. január 1-jét megelőzően közös őstermelői igazolvány alapján őstermelő kiskorú személy 2007. január 1-jét követően vált, vagy válik nagykorúvá), ők a bejelentési kötelezettségüket a biztosítási kötelezettség kezdetét követő 15 napon belül teljesíthetik az APEH-nál.

A mezőgazdasági igazgatási szervnek címezve kell nyilatkoznia: az őstermelői igazolványt 2007. január 1-t követően igénylő mezőgazdasági őstermelőnek - mégpedig az őstermelői igazolvány igénylésével egyidejuleg - illetőleg a családi gazdaság nyilvántartásba vétele iránti kérelem előterjesztőjének - a kérelem benyújtásakor. A tevékenységet kezdő mezőgazdasági termelő magánszemélynek a nyilvántartásba vétele iránti kérelem benyújtásával egyidejuleg kell nyilatkoznia a mezőgazdasági igazgatási szervnél.

Kiemelendő azonban, hogy a biztosítási kötelezettséget érintő változás bejelentésikötelezettséget kizárólag az állami adóhatóságnál lehet teljesíteni.

Az adatlapokról

A
bejelentésre, változás bejelentésre az APEH a 07T1051. számú adatlapot rendszeresítette.

A biztosítási kötelezettséget érintő bejelentő, változás bejelentő nyomtatvány, valamint a 0785. számú járulékbevallás nyomtatvány kereskedelmi forgalomban nem kapható, kizárólag az APEH internetes honlapjáról (www.apeh.hu) tölthető le.

A nyomtatványok kitöltéséhez az állami adóhatóság kitöltési útmutatót is készített, melyet a kitöltés előtt érdemes figyelmesen elolvasni.

A témával kapcsolatos további információk az APEH ügyfélszolgálatain vagy a 06-40 / 42-42-42-es hívószámú tájékoztatási vonalon kérhetők.

APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága