Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

OEVB 1. 51/2018 (III.12.) határozata szavazatszámláló bizottságba történő megbízás

Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságának 51/2018. (III. 12.) számú határozata

 

 

Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága - a 2018. március hó 12. napján tartott ülésén a Szabó Sándor Józsefné ...szám alatti lakosnak az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán Győr 08. számú szavazatszámláló bizottságba történő megbízása tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán Szabó Sándor Józsefné ...........szám alatti lakosnak az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán Győr 08. számú szavazatszámláló bizottságba történő, a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek általi megbízását elfogadja, egyúttal a HVI vezetőjének 2/2018. (III. 10.) határozatát megváltoztatja.

 

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (9021 Győr, Városház tér 1.), telefaxon (96/500-160) vagy elektronikus levélben (valasztas@gyor-ph.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 15. napján 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a)      a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást,

b)      a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c)      a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.

 

Indokolás:

 

A Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda vezetőjéhez 2018. március 8-án 16 óra után érkezett a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek azon bejelentése, hogy Szabó Sándor Józsefné .......................... szám alatti lakost kívánják a Győr 08. számú szavazatszámláló bizottságba tagként megbízni.

 

 

A Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda ellenőrizte, hogy

a)      hogy a jelölő szervezet jelöltjét a Választási Bizottság jogerősen nyilvántartásba vette-e,

b)      a jelölő szervezet nevében történő megbízásra a nevében eljáró személy jogosult-e,

c)      a bejelentett személy rendelkezik választójoggal, valamint

d)      a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 30. §-ában foglaltaknak megfelel.

Ennek kapcsán a Választási Iroda megállapította, hogy a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelöltjét a Választási Bizottság nem vette nyilvántartásba, márpedig a Ve. 28. § (1) bekezdése alapján az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság további egy-egy tagját a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a választókerületben induló független jelöltek bízzák meg. A 01. számú választókerületben a jelölő szervezet jelöltet nem állított, listát pedig nem a választókerületben állított (nem is lehet a választókerületben listát állítani, hiszen országos lista van az országgyűlési választáson). Ennélfogva a 01. számú választókerületben szszb tag megbízására nem jogosult. A Helyi Választási Iroda vezetője erre tekintettel a 2/2018. (III. 10.) határozatával visszautasította a megbízást.

 

A Ve. 28. § (2) bekezdése szerint a szavazatszámláló bizottságba a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek két-két tagot bízhatnak meg. Az OEVB álláspontja szerint is helytálló a HVI vezetőjének azon álláspontja, mely szerint a jelölő szervezet által állított lista országos választókerületet érint. Az országos választókerület leképeződései azonban a szavazatszámláló bizottságok, ahol azért is indokolt a választókerületben egyébként jelöltet nem, de listát állító jelölő szervezet általi szszb tag delegálás, mert a szavazóköri munka a listás szavazatokat is érint (pl. szavazatszámlálás).

 

A fentiek szerint ezért a megbízás a jogszabályi követelményeknek megfelel.

 

A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 32. § (2) bekezdése alapozta meg.

 

A határozat az idézett jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 28. § (2) bekezdésén, 30-32. §-án, 44. § (1) bekezdésén, 46. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, 223-225. §-án, valamint 297. § (2) bekezdés b) pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Győr, 2018. március 12.

 

 

Flórián Tamás

elnök

 

 

A határozatot kapják:

1.) Irattár

2.) Delegálni kívánt személy

3-4.) Jelölő szervezetek

5.) OEVB

6-8.) Delegált tag