Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

OEVB 2. 47/2018 (III.12.) számú határozata szavazólap adattartalmának jóváhagyása

Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságának

47/2018. (III. 12.) számú határozata

 

Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága - a 2018. március hó 12. napján tartott ülésén - az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületében alkalmazandó szavazólapjának adattartalma jóváhagyása tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületében alkalmazandó szavazólapjának adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának megfelelően jóváhagyja.

A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen nincs helye fellebbezésnek. A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Győri Ítélőtáblához bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani. A bírósági felülvizsgálati kérelmet Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságánál (9021 Győr, Városház tér 1.) kell előterjeszteni úgy, hogy az a határozat meghozatalát követő napon - legkésőbb 2018. március hó 13. napján 16 óra 00 percig - megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen, levélben (9021 Győr, Városház tér 1.), elektronikus levélben (valasztas@gyor-ph.hu) olyan elektronikus dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője vagy a jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében a minősített elektronikus aláírásával látott el. Ha a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként kerül benyújtásra, annak mellékleteit a kérelmező oldalhű másolatban elektronikus okirati formába alakítja.

Bírósági felülvizsgálati kérelmet az ügyben érintett természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. Nem nyújthat be bírósági felülvizsgálati kérelmet Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága és annak tagja.

A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell

a)      a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást,

b)      a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c)      a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy - a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával - saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

A bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás:

 

I.

Az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületében a jogszabályban megjelölt határidőig bejelentett jelöltként indulni szándékozó választópolgárok nyilvántartásba vétele vagy a nyilvántartásba vétel visszautasítása megtörtént a táblázat negyedik oszlopában rögzített határozatokkal, és a 23/2018. (III. 05.) számú határozattal a bejelentett jelöltek sorrendjét sorsolással a Választási Bizottság az alábbiak szerint meg is állapította, azzal, hogy a táblázat már nem tartalmazza azon jelöltként indulni szándékozó választópolgárokat, akik nyilvántartásba vételét a Választási Bizottság jogerősen visszautasította:

 

Név

Jelölő szervezet / független jelölés

Határozat száma (tárgya)

Jogerő ténye

1.

Tóth Viktória

Net Párt

32/2018. (III.9.) Nyilvántartásba vétel

Nem jogerős

2.

Dr. Szilágyi Norbert

Független Jelölt

26/2018. (III. 9.)

Visszautasítás

Nem jogerős

3.

Liszi Norbert

Momentum Mozgalom

11/2018. (III. 2.)

Nyilvántartásba vétel

Jogerős

4.

Farkas Miklós

Haza Mindenkié Párt

34/2018. (III. 9.)

Visszautasítás

Nem jogerős

5.

Kolompár József

Értünk Értetek - A Hiteles Párt

19/2018. (III. 5.)

Visszautasítás

Nem jogerős

6.

Pazár Alex

Hátrányos Helyzetűek Pártja

29/2018. (III. 9.)

Visszautasítás

Nem jogerős

7.

Pongráczné Truczán Matild Katalin

Családok Pártja

22/2018. (III. 5.)

Nyilvántartásba vétel

Jogerős

8.

Szabó János

Új Magyar Front Mozgalom Párt

21/2018. (III. 5.)

Nyilvántartásba vétel

Jogerős

9.

Rózsa Regina Ágnes

Magyar Kétfarkú Kutya Párt

27/2018. (III. 9.)

Visszautasítás

Nem jogerős

10.

Vida Ádám

Haladó Magyarországért Párt

25/2018. (III. 9.)

Visszautasítás

Nem jogerős

11.

Balogh Mária Tímea

Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt

31/2018. (III. 9.)

Visszautasítás

Nem jogerős

12.

Szendi Gábor

Iránytű Párt

35/2018. (III. 9.)

Nyilvántartásba vétel

Nem jogerős

13.

Izsóné Pápai Gréta Éva

Hajrá Magyarország! Párt

24/2018. (III. 9.)

Visszautasítás

Nem jogerős

14.

Szőke Géza

Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja

36/2018. (III. 9.)

Nyilvántartásba vétel

Nem jogerős

15.

Kara Ákos

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt

4/2018. (II. 22.)

Nyilvántartásba vétel

Jogerős

16.

Huszár-Kiss Szabina

Origó Párt

33/2018. (III. 9.)

Nyilvántartásba vétel

Nem jogerős

17.

Józsi Erik

Sportos és Egészséges Magyarországért Párt

28/2018. (III. 9.)

Visszautasítás

Nem jogerős

18.

Mészáros Károly

Szegény Emberek Magyarországért Párt

12/2018. (III. 2.)

Nyilvántartásba vétel

Jogerős

19.

Kotlár Attila

Nemzeti Együttműködés és Megbékélés Párt

30/2018. (III. 9.)

Visszautasítás

Nem jogerős

20.

Greguss András

Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd Magyarországért Párt

7/2018. (III. 2.)

Nyilvántartásba vétel

Jogerős

21.

Dr. Menyhárt Miklós

Jobbik Magyarországért Mozgalom

5/2018. (II. 26.)

Nyilvántartásba vétel

Jogerős

22.

Farsang Edit Mária

Közös Nevező 2018

9/2018. (III. 2.)

Nyilvántartásba vétel

Jogerős

23.

Takács András

Lehet Más a Politika

10/2018. (III. 2.)

Nyilvántartásba vétel

Jogerős

24.

Szelenszkyné Mónus Éva

Rend és Elszámoltatás Párt

8/2018. (III. 2.)

Nyilvántartásba vétel

Jogerős

25.

Szomódi Zsuzsanna

Kell az Összefogás Párt

16/2018. (III. 5.)

Nyilvántartásba vétel

Jogerős

26.

Galó József

A Mi Pártunk - IMA

18/2018. (III. 5.)

Nyilvántartásba vétel

Jogerős

27.

Pintérné Fejes Edina Katalin

Összefogás Párt

17/2018. (III. 5.)

Nyilvántartásba vétel

Jogerős

 

II.

 

A jelöltek nyilvántartásba vételéhez benyújtásra kerültek az E1 jelű formanyomtatványok, melyek tartalmazzák a szavazólap összeállításához szükséges információkat, azaz a jelöltek hivatalosan használt családi és utónevét, a jelölő szervezet – közös jelölt esetén valamennyi jelölő szervezet – nevét, illetve a független jelölés tényét. Ezen adatok a szavazólap kötelező tartalmi elemei is egyben, amely adatok az esélyegyenlőség biztosítása érdekében nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűméretben kerülnek a szavazólapon feltüntetésre. A Választási Bizottság a bejelentett jelöltek sorsolását 2018. március 5. napján a jelöltek bejelentésére nyitva álló határidő eltelte után elvégezte, az ezt követő változások a jelenlegi határozat elfogadásáig átvezetésre kerültek. A szavazólapon a jelöltek ebben a sorrendben szerepelnek.

A jelen határozat meghozatalát követően bekövetkező változások átvezetéséről szintén a Választási Iroda gondoskodik, úgy, hogy a szavazólapon szereplő jelöltek egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. A szavazólapon a jelölteket folyamatos sorszámozással ellátva kell feltüntetni.

 

Pongráczné Truczán Matild Katalin és Rózsa Regina Ágnes kérte, hogy több utóneve közül a szavazólap csak az első utónevét tartalmazza.

 

A  jelölő szervezetek a szavazólap jóváhagyását megelőzően az alábbiak szerint kérték, hogy esetükben a szavazólap tartalmazza a jelölő szervezet rövidített nevét, illetve jelképének szürkeárnyalatos képét, amit – közös jelölt esetén együttesen – húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a szavazólapon:

 

 

 

Jelölő szervezet

Rövidített neve (Szerepeljen-e a szavazólapon)

Embléma szerepeljen-e a szavazólapon

1.

Net Párt

NP (igen)

igen

2.

Momentum Mozgalom

MOMENTUM (igen)

igen

3.

Haza Mindenkié Párt

HAZA MINDENKIÉ (nem)

nem

4.

Értünk Értetek - A Hiteles Párt

ÉRTÜNK ÉRTETEK (nem)

igen

5.

Hátrányos Helyzetűek Pártja

HHP (igen)

nem

6.

Családok Pártja

CSP (nem)

igen

7.

Új Magyar Front Mozgalom Párt

ÚMF (igen)

igen

8.

Magyar Kétfarkú Kutya Párt

MKKP (igen)

igen

9.

Haladó Magyarországért Párt

HAM (igen)

nem

10.

Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt

EU.ROM (igen)

igen

11.

Iránytű Párt

IRÁNYTŰ (igen)

igen

12.

Hajrá Magyarország! Párt

HAJRÁ MAGYARORSZÁG! (nem)

igen

13.

Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja

MEDETE PÁRT (igen)

nem

14.

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

FIDESZ (igen)

igen

15.

Kereszténydemokrata Néppárt

KDNP (igen)

igen

16.

Origó Párt

OP (igen)

nem

17.

Sportos és Egészséges Magyarországért Párt

SEM (igen)

igen

18.

Szegény Emberek Magyarországért Párt

SZEM PÁRT (igen)

igen

19.

Nemzeti Együttműködés és Megbékélés Párt

NEMZET ÉS BÉKE (igen)

nem

20.

Magyar Szocialista Párt

MSZP (igen)

igen

21.

Párbeszéd Magyarországért Párt

PÁRBESZÉD (igen)

igen

22.

Jobbik Magyarországért Mozgalom

JOBBIK (igen)

igen

23.

Közös Nevező 2018

KÖZÖS NEVEZŐ (igen)

igen

24.

Lehet Más a Politika

LMP (igen)

igen

25.

Rend és Elszámoltatás Párt

REND PÁRT (igen)

igen

26.

Kell az Összefogás Párt

KÖSSZ (igen)

igen

27.

A Mi Pártunk - IMA

IMA (igen)

igen

28.

Összefogás Párt

-         (nem)

nem

 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 5. melléklete tartalmazza az országgyűlési képviselők választásán az egyéni szavazólap alap-adattartalmát. A szavazólapmintát a Nemzeti Választási Rendszer generálja. A szavazólap tartalmazza

a)      a „szavazólap” megjelölést,

b)      a bélyegzőlenyomat elhelyezésére szolgáló terület megjelölését a szavazólap bal felső sarkában,

c)      a választás megnevezését,

d)      a szavazás napját,

e)      a választókerület megjelölését,

f)        annak megjelölését, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni,

g)      a jelölt sorszámát,

h)      a jelölt nevét,

i)        a szavazásra szolgáló kört,

j)        a jelölő szervezet nevét vagy a „független jelölt” megnevezést, valamint

k)      az érvényes szavazat formájára vonatkozó tájékoztatást.

 

A fogyatékkal élő választópolgár választójoga gyakorlásának elősegítése érdekében országosan azonos kialakítással Braille-sablon kerül előállításra. Erre tekintettel a szavazásra szolgáló körök helyzete a szavazólapon rögzített, azok egymáshoz való viszonya nem változtatható, mert egyébként a fogyatékkal élő választópolgárok nem tudnák igénybe venni a szavazósablont.

 

A Választási Bizottság figyelemmel a fentiekre a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

III.

 

A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 162. § (1) bekezdése alapozta meg.

 

A határozat a hivatkozott jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 46. §-án, 156. §-án, 158. §-án, 159. § (1) bekezdésén, 160-162. §-án, a jogorvoslati figyelmeztetés a Ve. 222-225. §-án és 240. §-án, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésen és 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Győr, 2018. március hó 12. napján

 

 

Dr. Bácskai Csaba Ernő

OEVB elnök

 

A határozatot kapják:

1.) OEVB

2-28.) Jelöltek

29-56.) Jelölő szervezetek

57-83.) OEVB

84-86.) Delegáltak