image
image
image
image
image
image
image
image

Somogyi Tivadar

Csallóközi ősi nemesi családból származom, amelynek a múlt század elejére jelentős földbirtokai már nem voltak.

1944. április 20-án születtem Gellén. Családom 1946 óta él Győrben. A belvárosban nőttem fel, ma is itt lakom.

A nemzeti hagyományokat tisztelő, vallásos nevelésben részesültem. Általános iskolai tanulmányaimat a Liszt F. utcai iskolában végeztem, ahol olyan tanáraim voltak, mint például Tihanyi Árpád, a későbbi 1956-os mártír. A Révai Miklós Gimnáziumban érettségiztem. Középiskolás koromban a győri ETO színeiben úsztam és vizilabdáztam. Egyetemi tanulmányiamat a Budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán végeztem. Munkahelyem a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház volt. 1973-ban tettem szülész-, nőgyógyász szakvizsgát, később a budapesti Orvostovábbképző Egyetemen folytattam  gyermeknőgyógyászati tanulmányokat. Szakmámat a mai napig is szeretem, nem annyira elméleti, tudományos, hanem inkább gyakorlati gyógyító oldalát. 1984 és 2010 között a Család-  Nővédelmi Tanácsadó vezető főorvosa voltam. 1995-ben a kórház klinikai igazgató helyettese, majd 2005-ben a kórház főigazgató- főorvosának humánfejlesztési és járóbeteg- ellátási helyettese lettem, változatlan szakorvosi tevékenységem mellett. 2010-től főállású alpolgármester vagyok, ami nem egyeztethető össze a kórházi tevékenységemmel, ezért 41 évi klinikai kórházi tevékenységemet be kellett fejeznem.

A közéletben 1990 óta veszek részt. 1990-97 között a KDNP győri elnöke, 1998-tól az MKDSZ győri elnöke voltam, majd 2003-tól a FIDESZ egyik győri alelnöke vagyok. 1994 óta egyéni önkormányzati képviselőként tevékenykedem. 23 éve mint egyéni képviselő mindent megteszek választókerületem szebbé, élhetőbbé, komfortosabbá tételéért. Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnökeként 10 évig vezettem a bizottságot, majd 2008-ban a területért felelős társadalmi megbízatású alpolgármester lettem, 2010 óta főállású alpolgármesterként felügyelem az egészségügyi, szociális, lakásügyi, oktatási területeket, segítem a nemzetiségi önkormányzatok munkáját és az egyházakkal való jó kapcsolatért is tevékenykedem. Eddigi munkámért Dr. Nyári László díjat, a Megyei Önkormányzat Dicsérő Oklevelét, Győr Város Emlékérmét, Szigethy Attila Emlékérmet kaptam. 2013-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével tüntettek ki.

Nős vagyok, feleségem Varga Zsuzsanna pszichológus, fiam, Balázs, menyem Zita, mindketten látszerészek, a Somogyi Optika tulajdonosai. Unokáim Balázs (1999), és Csaba (2005).

Hobbim a közélet. Szeretem a színvonalas heti lapokat és folyóiratokat, szépirodalmat, történelmi munkákat. Szeretek színházba, múzeumokba járni és kirándulni.