image
image
image
image
image
image
image
image

SZOCIÁLIS CSOPORT

Feladatai :

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény; a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 27.) ÖK. rendelet rendelkezései alapján ellátja a következő államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyeket: lakhatási támogatás. rendkívüli települési támogatás, ápolási támogatás, nevelési támogatás, gyógyszertámogatás, kamatmentes kölcsön, adósságkezelési szolgáltatás, köztemetés, lakbértámogatás (önkormányzati tulajdonú lakások lakóinak), rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása.

Foglalkozik a tartós bentlakásos szociális intézményi ellátást igénylők beutalásával és a személyi térítési díjjal kapcsolatos ügyekkel. Gondoskodik a megállapított pénzbeli és természetbeni ellátások folyósításáról. Felülvizsgálja a rendszeres pénzbeli ellátásokat. A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátást megszünteti, és kötelezi az igénybevevőt a visszafizetésre.

Működteti a helyi szociálpolitikai kerekasztalt. Vezeti a jogszabály által előírt nyilvántartásokat.

Illetékesség:

 

- a Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező személyek,

- több bejelentett lakcímmel rendelkező személyek esetében a város közigazgatási területén életvitelszerűen élő lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek,

- a városban élő hajléktalan személyek,

esetében áll fenn.

 

A szociális igazgatási eljárás költség és illetékmentes.


Ügyfélfogadás: (Honvéd liget 1. szám alatti, földszinti ügyfélfogadó)

Hétfő:             8:30-15:00
Szerda:            12:30-15:00
Csütörtök:       8:00-17:30

 

Osztályvezető: Szabóné Vörös Ágnes

tel.: 500-551

e-mail: Szabone.Agnes@gyor-ph.hu

 

András Éva 500-

455

Bókáné Czinder Erika

572

Bödők Krisztina Petra

594

Buzál Henrietta

588

Cziniel Eszter

581

Fehér Katalin

577

Hornyák Bernadett

456

Janszky Rita

453

Jakab Albertné Bende Bernadett koordinátor

451

Kériné Dömötör Rita

552

Kocsis Márta

567

Kovács Csilla

462

Kovács Gáborné

458

Kovács Zsuzsanna koordinátor

554

Makkné Kovács Éva

571

Martos Cecília

450

Németh Ivett Dézi

573

Némethné Márki Rita

570

Pónácz Éva

574

Reidinger Gézáné

454

Schmidtné Árendás Erzsébet

591

Szendi Judit

566

Tóth Adrienn

569

Tóthné Velekei Katalin

452

Vida Ervinné

560

Zsidi Istvánné

580