Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

Tájékoztató

TISZTELT GYŐRI VÁLASZTÓPOLGÁR!

Amennyiben Ön a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott (bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) kisebbséghez tartozik, 2010 októberében részt vehet a helyi önkormányzati választásokkal azonos napon tartott települési kisebbségi önkormányzati választáson.

Kisebbségi választójogának gyakorlásához összefoglalásra kerültek a legfontosabb tudnivalók, melyek az alábbiak.

Választójog a nemzeti és etnikai kisebbségek települési önkormányzati képviselőinek választásán

A települési kisebbségi önkormányzati választáson az szavazhat, aki
- a fent felsorolt 13 kisebbség egyikéhez tartozik, és a kisebbséghez tartozását nyilatkozatával vállalja,
- 2010. október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar állampolgár,
- a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik,
- szerepel a kisebbségi választói jegyzékben.

Az említett feltételeknek akkor is meg kell felelnie, ha jelöltként kíván indulni. A kisebbségi választásokon tehát csak az szavazhat, és csak az lehet jelölt, akit – kérelmére – a jegyző felvesz a kisebbségi választói jegyzékbe!

A kisebbségi választói jegyzék

A kisebbségi választói jegyzékbe való felvétel 2010. július 15. napján 16 óráig kérhető a lakóhely szerinti település jegyzőjétől, Győrben a következő címen: Polgármesteri Hivatal Népességnyilvántartó Részleg 9021 Győr, Árpád u. 36.I. emelet 4. és 5. számú iroda.

Kérelme a 2010. május 31. napjáig postán megküldött értesítő levélben található.  A kitöltött és aláírt kérelmet a polgármesteri hivatal Árpád u. 36. szám alatti épületének főbejáratánál, a földszinten elhelyezett gyűjtőládába dobható be, vagy levél útján juttatható el a fent közölt, Polgármesteri Hivatal Népességnyilvántartó Részleg 9021 Győr, Árpád u. 36. címre. A gyűjtőládába elhelyezett kérelemnek, illetőleg levelének 2010. július 15-ig meg kell érkeznie a polgármesteri hivatalba!

(A kisebbségi választói jegyzékbe vétel iránti kérelem letölthető honlapunkról is.)

Mindenki csak egy kisebbség választói jegyzékére kérheti felvételét, ellenkező esetben valamennyi kérelme érvénytelen.

Aki a kérelemnyomtatványt hiánytalanul kitölti, és határidőben eljuttatja a megadott címre, továbbá magyar állampolgársággal és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik, a jegyző felveszi az adott kisebbség választói jegyzékébe.

A választójog csak azon a településen gyakorolható, ahol a bejelentett lakcím van. Aki a kisebbségi választói jegyzékbe vételét követően más településre költözik, választójoga is megszűnik! (Aki 2010. július 15. napja előtt változtat lakcímet, az az új lakcíme szerinti településen még kérheti a választói jegyzékbe vételét.)

A kisebbségi választói jegyzékkel kapcsolatos jogorvoslat
Ha a kisebbségi választói jegyzékbe való felvételét a jegyző megtagadja, erről  haladéktalanul értesítést küld. A kisebbségi választói jegyzékbe vételt megtagadó döntés ellen a határozat kézhezvételét követő 3 napon belül nyújtható be kifogás a határozatot hozó jegyzőhöz, Győrben a következő címen: Polgármesteri Hivatal Népességnyilvántartó Részleg 9021 Győr, Árpád u. 36. I. emelet 4. és 5. számú iroda. Amennyiben a jegyző helyt ad a kifogásnak, módosítja a kisebbségi választói jegyzéket. Ha a kifogásnak nem ad helyt, azt a beérkezését követő napon automatikusan megküldi a helyi bíróságnak.

A választás kitűzése

A kisebbségi önkormányzati választást akkor tűzi ki a helyi választási bizottság, ha a településen az adott kisebbség választói jegyzékében szereplő kisebbségi választópolgárok száma a választás kitűzésének napján eléri a 30 főt.

Jelöltállítás

Jelöltet csak olyan – az egyesülési jogról szóló törvény szerinti, közhasznú vagy nem közhasznú – társadalmi szervezet állíthat, amelynek a választás évét megelőző legalább 3 éve alapszabályában rögzített célja az adott kisebbség képviselete. Független jelöltek indulására a törvény nem biztosít lehetőséget.

Jelölt csak a lakóhelye szerinti kisebbségi választói jegyzékben szereplő választópolgár lehet. A választópolgár – lakóhelyétől függetlenül – bármely településen jelölhető. A lakóhelytől eltérő településen jelöltként történő nyilvántartásba vételnek nem akadálya, ha a jelölt lakóhelyén nem kerül sor települési kisebbségi önkormányzati választás kitűzésére.

A jelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy
- vállalja az adott kisebbség képviseletét,
- ismeri az adott kisebbségi közösség nyelvét,
- ismeri az adott kisebbségi közösség kultúráját és hagyományait,
- korábban volt-e más kisebbség kisebbségi önkormányzatának tagja vagy tisztségviselője.

A jelölt nyilatkozata nyilvános, azt bárki megismerheti.

Szavazás

A szavazásra településenként e célra létrehozott, önálló szavazókörben (szavazókörökben), Győrben a Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium - Győr, Rákóczi F. u. 57. szám alatti épületében kerül sor. A szavazás időpontjáról és a szavazókör (szavazókörök) címéről a jegyző a választás kitűzését követően értesítőt küld.

A szavazólapon az érintett kisebbség minden jelöltje feltüntetésre kerül, kisorsolt sorrendben. A települési kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete 5 tagú, ezért szavazni legfeljebb 5 jelöltre lehet. Képviselők a legtöbb szavazatot kapott jelöltek lesznek.

Személyes és különleges adatok kezelése a kisebbségi választáson

A választás során a személyes és különleges adatok kezelése mindvégig az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő módon történik. A törvény meghatározza az adatkezelés célját és az adatkezelők körét is. Ennek megfelelően a kisebbségi választói jegyzék – a számadatok kivételével – nem nyilvános, abba csak a választási iroda, a választási bizottság és a bíróság tekinthet bele feladatainak végrehajtása érdekében.

A kisebbségi választói jegyzék a szavazás eredményének jogerőssé válását követően haladéktalanul megsemmisítésre kerül.

Területi és országos kisebbségi önkormányzatok

Amennyiben az adott kisebbség megfelelő számú települési kisebbségi önkormányzattal rendelkezik, 2011. márciusában a kisebbség területi és országos önkormányzatot hozhat létre. A területi és országos önkormányzatot a települési kisebbségi önkormányzati képviselők (elektorok) választják.

Győr, 2010. május 27.                       

Győr Megyei Jogú Város 
Helyi Választási Iroda