image
image
image
image
image
image
image
image

TÁJÉKOZTATÓ, FIGYELEM FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adóügyi Osztálya felhívja Tisztelt Adózók figyelmét, hogy a 2016. évi helyi iparűzési adóbevallások beadásának törvényes határideje 2017. május 31.

Az önkormányzati adóhatóság kéri a Tisztelt Adózókat és Könyvelőiket,
hogy a hibás iparűzési adóbevallások elkerülése érdekében használják
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Főosztály Adóügyi Osztálya által biztosított, ellenőrzött, elektronikus helyi iparűzési adóbevallási nyomtatványait

2017. január 1-től már lehetőség van arra, hogy az adózók az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló bevallási kötelezettségüket az állami adó- és vámhatósághoz (NAV) teljesítsék. Nem szűnt meg azonban annak a lehetősége sem, hogy az adózók közvetlenül az önkormányzati adóhatóság felé továbbítsák az iparűzési adóbevallásokat. Ez az egyszerűsítést célzó törvényi változás azoknál az önkormányzatoknál jelent segítséget az adózóknak, ahol nem tudták azt megteremteni, hogy elektronikusan ellenőrzött formában fogadják az adóbevallásokat, illetőleg azoknál, akik több száz önkormányzat felé nyújtanak be egyidejűleg adóbevallást. Ahol azonban működik az elektronikus HIPA bevallás (ÁNYK) rendszere (pl.: Győr Megyei Jogú Városban) ott célszerű továbbra is ezt a lehetőséget használni, hiszen így elkerülhetők a hibás bevallások.

Az állami adóhatóság rendszere befogadja a hibásan számolt illetve jogosulatlan személyektől érkező adóbevallásokat is. Az iparűzési adó ügyekben illetékes adóhatóságként azonban továbbra is az az önkormányzati adóhatóság jár el, amelynek önkormányzata a helyi adót bevezette. Ennek okán a NAV a helyi iparűzési adóról szóló bevallást - befogadó nyugta kiadása mellett - késedelem és tartalmi vizsgálat nélkül, elektronikusan továbbítja az adóalany által megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóságnak. A NAV nem vizsgálja a benyújtási jogosultságot sem, annak céljából a beküldő adóazonosító jelét és nevét továbbítja csak az önkormányzati adóhatóságnak.

Az iparűzési adóból származó bevétel változatlanul a települési önkormányzat saját bevétele. Az adózónak az iparűzési adót az illetékes önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetnie, Győr esetében a számla neve és száma: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Iparűzési adóbeszedési számla 11737007-15466004-03540000.

Az elmúlt időszakban az állami adóhatóságon keresztül beérkezett helyi iparűzési adóbevallások - szinte kivétel nélkül - hibásan érkeztek be az önkormányzati adóhatóságunkhoz, így azokat adózói illetve adóhatósági közreműködés nélkül nem lehetett feldolgozni.

Tájékoztatjuk az adózókat, hogy a hibásan beérkezett HIPA bevallások után /Art. 172. § (10)/ a magánszemély 20 ezer forintig, más adózó 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

A hibásan benyújtott adóbevallások elkerülése érdekében önkormányzati adóhatóságunk azt javasolja, hogy a WWW.GYOR.HU vagy EKOZIG.GYOR.EU / Adóügyek / Iparűzési adó linkről az általános nyomtatvány-kitöltő keretprogramra (ÁNYK) optimalizált HIPA bevallás kitöltő programját szíveskedjenek használni, mivel az szinte teljes körűen (számszaki és logikai algoritmusok alapján helyes adóévre, adóalapokra, űrlapokon számol és megfelelő adómértéket és adókedvezményt alkalmaz stb.) ellenőrzi az adóbevallás helyességét.

Elektronikus folyószámla egyenleg lekérdező rendszerünk WWW.GYOR.EADO.HU segítségével az adózó az adóbevallásban a megfelelő adóelőlegeket is pontosan szerepeltetheti, így a bevallás helyes kitöltése minden tekintetben biztosított.

Előre is köszönjük szíves közreműködésüket.

Győr, 2017. március 2.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Gazdálkodási Főosztály Adóügyi Osztály