Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

Választási közlemény

 

a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13-i választásával kapcsolatban
Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodája tájékoztatja a győri választópolgárokat a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13-i választásával kapcsolatban a következőkről:
A választás napja és ideje
2019. október 13. (vasárnap) 06:00-19:00
I.
A győri lakcímmel rendelkező választópolgárok a lakcímük, illetve átjelentkezésük esetén tartózkodási helyük szerinti szavazókörben adhatják le személyesen szavazatukat, melyet a Nemzeti Választási Iroda által 2019. augusztus 23-ig kiküldött „ÉRTESÍTŐ a szavazóköri névjegyzékbe vételről” szóló levélből láthatnak, ennek hiányában a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában működő választási irodától kérhetnek tájékoztatást a következő telefonszámokon: (96) 500-498, 500-449, 500-490, 500-526. A hivatalos választási kampány a szavazást megelőző ötvenedik napon kezdődik, azaz 2019. augusztus 24-én. Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár 2019. szeptember 9-ig ajánlhat jelöltet. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.
A választópolgár személyesen, a lakcíme, illetve átjelentkezése esetén tartózkodási helye szerinti szavazókörben szavazhat.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre és – a nemzetiségi választás esetén – listára lehet, a jelölt neve melletti, illetőleg a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal.
A szavazókörök és címük megtalálható a www.gyor.hu internetes oldalon az Önkormányzati választások 2019 menüpont alatt.
II.
A választópolgár, ha lakóhelye mellett legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30. napig, azaz 2019. június 26-ig tartózkodási helyet is létesített és a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart – átjelentkezéssel bejelentett tartózkodási helyén választhat. Az átjelentkezési kérelem beérkezési határideje 2019. október 9. (szerda) 16.00 óra. Ezt célszerű online benyújtani a www.valasztas.hu honlapon, de lehetséges postán vagy személyesen a lakóhely szerint illetékes választási irodánál.
III.
Lehetőség van mind győri állandó lakóhely, mind átjelentkezés esetén is mozgóurna igénylésére abban az esetben, ha a választópolgár egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben. A vonatkozó jogszabályok csak ezekben az esetekben teszik lehetővé a mozgóurna iránti igény teljesítését, így más okra pl. munkahelyi elfoglaltságra hivatkozással mozgóurna eredményesen nem kérhető.
Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon”, azaz személyesen már nem szavazhat.
Amennyiben egy választópolgár mozgóurnát szeretne igényelni, kérelmet kell benyújtania az alábbi módok egyikén:
 ONLINE igénylés
o ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző 4. napon, 2019. október 9-én (szerdán) 16.00 óráig nyújtható be.
o ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján, 2019. október 13-án 12.00 óráig nyújtható be.
 SZEMÉLYESEN történő igénylés A szavazást megelőző második napon, 2019. október 11-én (pénteken) 16.00 óráig nyújtható be a Helyi Választási Irodához (9021 Győr, Honvéd liget 1.).
 POSTÁN történő igénylés A szavazást megelőző negyedik napon, 2019. október 9-én (szerdán) 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához (9021 Győr, Honvéd liget 1.).
 írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés
o a szavazást megelőző második napon, 2019. október 11-én (pénteken) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy
o a szavazás napján, 2019. október 13-án 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
 írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)
o a szavazást megelőző negyedik napon, 2019. október 9-én (szerdán) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy
o a szavazás napján, 2019. október 13-án 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
A kérelmet a szavazást megelőző második napon, 2019. október 11-én (péntek) 16.00 óráig lehet visszavonni.
A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, akkor a pontos címet is, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, amely a szavazókörön belül lehet.
IV.
A fogyatékossággal élő választópolgár – ha a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes – a szavazást megelőző 66. naptól, azaz 2019. augusztus 8-tól 2019. október 9-én 16 óráig beérkezőleg kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. Ebben az esetben a helyi választási iroda a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos településen és a választókerületben lévő, akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe teszi át.
Ahhoz, hogy a választópolgár a szavazás napján Braille-írásos sablon segítségével szavazhasson, kérelmet kell benyújtania. Ezt a szavazást megelőző 66. naptól, azaz 2019. augusztus 8-tól teheti meg, és kérelmének legkésőbb 2019. október 4-én 16 óráig be kell érkeznie a www.valasztas.hu oldalon, személyesen vagy levélben a választópolgár magyarországi lakcíme szerinti választási irodába.
V.
Címek, telefonszámok
1. Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodájának vezetője:
dr. Lipovits Szilárd jegyző
2. Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodájának címe:
a) választási bizottságok megbízott tagjainak bejelentése
9021 Győr, Városház tér 1.
telefon: 500-245, 500-157
fax: 500-160
e-mail: valasztas@gyor-ph.hu
b) a központi névjegyzék vezetésével kapcsolatos ügyekben (segítség igénylése a választójog gyakorlásához, személyes adatok kiadásának megtiltása), valamint a szavazóköri névjegyzék vezetésével kapcsolatos ügyekben (átjelentkezés, mozgóurna iránti kérelem, szavazóköri névjegyzék megtekintése, adatszolgáltatás a névjegyzékből)
9021 Győr, Honvéd liget 1.
telefon: 500-498, 500-490, 500-526 és 500-449
e-mail: sagi.maria@gyor-ph.hu
A választással kapcsolatos további információk megtalálhatók a www.valasztas.hu internetes oldalon valamint a www.gyor.hu internetes oldalon, az önkormányzati választások 2019 menüpont alatt, valamint a választási iroda, illetőleg a választási információs szolgálat alábbi telefonszámán: 96/500-157.
Győr, 2019. július 31.
Dr. Lipovits Szilárd s.k.
Helyi Választási Iroda vezetője

a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13-i választásával kapcsolatban

Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodája tájékoztatja a győri választópolgárokat a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13-i választásával kapcsolatban a következőkről:

 

A választás napja és ideje

2019. október 13. (vasárnap) 06:00-19:00

 

I.

A győri lakcímmel rendelkező választópolgárok a lakcímük, illetve átjelentkezésük esetén tartózkodási helyük szerinti szavazókörben adhatják le személyesen szavazatukat, melyet a Nemzeti Választási Iroda által 2019. augusztus 23-ig kiküldött „ÉRTESÍTŐ a szavazóköri névjegyzékbe vételről” szóló levélből láthatnak, ennek hiányában a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában működő választási irodától kérhetnek tájékoztatást a következő telefonszámokon: (96) 500-498, 500-449, 500-490, 500-526. A hivatalos választási kampány a szavazást megelőző ötvenedik napon kezdődik, azaz 2019. augusztus 24-én. Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár 2019. szeptember 9-ig ajánlhat jelöltet. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

 

A választópolgár személyesen, a lakcíme, illetve átjelentkezése esetén tartózkodási helye szerinti szavazókörben szavazhat.

 

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre és – a nemzetiségi választás esetén – listára lehet, a jelölt neve melletti, illetőleg a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal.

 

A szavazókörök és címük megtalálható a www.gyor.hu internetes oldalon az Önkormányzati választások 2019 menüpont alatt.

 

II.

A választópolgár, ha lakóhelye mellett legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30. napig, azaz 2019. június 26-ig tartózkodási helyet is létesített és a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart – átjelentkezéssel bejelentett tartózkodási helyén választhat. Az átjelentkezési kérelem beérkezési határideje 2019. október 9. (szerda) 16.00 óra. Ezt célszerű online benyújtani a www.valasztas.hu honlapon, de lehetséges postán vagy személyesen a lakóhely szerint illetékes választási irodánál.

 

III.

Lehetőség van mind győri állandó lakóhely, mind átjelentkezés esetén is mozgóurna igénylésére abban az esetben, ha a választópolgár egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben. A vonatkozó jogszabályok csak ezekben az esetekben teszik lehetővé a mozgóurna iránti igény teljesítését, így más okra pl. munkahelyi elfoglaltságra hivatkozással mozgóurna eredményesen nem kérhető.

 

Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon”, azaz személyesen már nem szavazhat.

 

Amennyiben egy választópolgár mozgóurnát szeretne igényelni, kérelmet kell benyújtania az alábbi módok egyikén:

 ONLINE igénylés

o ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző 4. napon, 2019. október 9-én (szerdán) 16.00 óráig nyújtható be.

o ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján, 2019. október 13-án 12.00 óráig nyújtható be.

 SZEMÉLYESEN történő igénylés A szavazást megelőző második napon, 2019. október 11-én (pénteken) 16.00 óráig nyújtható be a Helyi Választási Irodához (9021 Győr, Honvéd liget 1.).

 POSTÁN történő igénylés A szavazást megelőző negyedik napon, 2019. október 9-én (szerdán) 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához (9021 Győr, Honvéd liget 1.).

 írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés

o a szavazást megelőző második napon, 2019. október 11-én (pénteken) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy

o a szavazás napján, 2019. október 13-án 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

 írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)

o a szavazást megelőző negyedik napon, 2019. október 9-én (szerdán) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy

o a szavazás napján, 2019. október 13-án 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

A kérelmet a szavazást megelőző második napon, 2019. október 11-én (péntek) 16.00 óráig lehet visszavonni.

A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, akkor a pontos címet is, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, amely a szavazókörön belül lehet.

 

IV.

A fogyatékossággal élő választópolgár – ha a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes – a szavazást megelőző 66. naptól, azaz 2019. augusztus 8-tól 2019. október 9-én 16 óráig beérkezőleg kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. Ebben az esetben a helyi választási iroda a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos településen és a választókerületben lévő, akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe teszi át.

 

Ahhoz, hogy a választópolgár a szavazás napján Braille-írásos sablon segítségével szavazhasson, kérelmet kell benyújtania. Ezt a szavazást megelőző 66. naptól, azaz 2019. augusztus 8-tól teheti meg, és kérelmének legkésőbb 2019. október 4-én 16 óráig be kell érkeznie a www.valasztas.hu oldalon, személyesen vagy levélben a választópolgár magyarországi lakcíme szerinti választási irodába.

 

V.

Címek, telefonszámok

1. Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodájának vezetője:

dr. Lipovits Szilárd jegyző

 

2. Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodájának címe:

a) választási bizottságok megbízott tagjainak bejelentése

9021 Győr, Városház tér 1.

telefon: 500-245, 500-157

fax: 500-160

e-mail: valasztas@gyor-ph.hu

 

b) a központi névjegyzék vezetésével kapcsolatos ügyekben (segítség igénylése a választójog gyakorlásához, személyes adatok kiadásának megtiltása), valamint a szavazóköri névjegyzék vezetésével kapcsolatos ügyekben (átjelentkezés, mozgóurna iránti kérelem, szavazóköri névjegyzék megtekintése, adatszolgáltatás a névjegyzékből)

9021 Győr, Honvéd liget 1.

telefon: 500-498, 500-490, 500-526 és 500-449

e-mail: sagi.maria@gyor-ph.hu

 

A választással kapcsolatos további információk megtalálhatók a www.valasztas.hu internetes oldalon valamint a www.gyor.hu internetes oldalon, az önkormányzati választások 2019 menüpont alatt, valamint a választási iroda, illetőleg a választási információs szolgálat alábbi telefonszámán: 96/500-157.

 

Győr, 2019. július 31.

 

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

Helyi Választási Iroda vezetője