image
image
image
image
image
image
image
image

2011. szeptember 29.-i közgyűlés

Vissza a közgyűlésekhez
NAPIREND ELÕTT
1 Meghívó
Előadó:

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2011. szeptember 28. Letöltés

I. FÕ NAPIRENDEK
1 Tájékoztató a Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításának érdekében a GYŐR-SZOL Zrt. által felvett hitel és kamatai megfizetéséről
Előadó:Borkai Zsolt polgármester és Hegyi Zoltán a Társulási Tanács elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

2 Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és építés támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó:Szabó Erik, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

3 Javaslat a 2011. évi költségvetési rendelet módosítására, az előirányzatok 2011. április 1. és 2011. június 30. közötti változása(i) miatt
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

1 melléklet:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

4 Javaslat a közterület-használatának szabályairól szóló 9/2004. (III. 05.) Ök. sz. Rendelet módosítására (az ülés előtt kerül kiosztásra)
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2011. szeptember 29. Letöltés

5 Javaslat a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 5/2004. (II. 20.) Ök. számú rendelet módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

6 Javaslat a városkép helyi védelméről, továbbá egyes építési előírásokról szóló 10/1997. (IV. 1.) Ök. rendelet módosítására
Előadó:Révi Zsolt városi főépítész

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

7 Javaslat Győr Rendezési Tervének és Építési Szabályzatának módosítására az SZTM 2010-001 számú Győri Ipari Park bővítés kapcsán
Előadó:Révi Zsolt városi főépítész

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

II. ÍRÁSBAN BENYÚJTOTT KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK
III. DÖNTÉST IGÉNYLÕ ÜGYEK
1 Javaslat a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

2 Javaslat külső szerv (Harmónia Nonprofit Kft.) támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

3 Javaslat a polgármester kuopioi útjának engedélyezésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

4 Javaslat a kulturális ágazat intézményei alapító okiratainak módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

5 Javaslat Győrött, a Dózsa György rakparton Találkozás című köztéri műalkotás felállítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

6 Javaslat a Győri Filharmonikus Zenekar jótékonysági célú felajánlásához hozzájárulás megadására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

7 Javaslat településfejlesztési döntés kérésére a Győr iparterületi részén lévő 00306, 00307 és 00310 sz. építési övezetek és közvetlen környezetükre vonatkozó rendezési terv módosításához
Előadó:Révi Zsolt városi főépítész

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

8 Javaslat 'A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése' című pályázatokhoz kapcsolódó együttműködési megállapodások aláírására (TÁMOP-5.5.1.B-11/2)
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

9 Tájékoztató a 2011. július, augusztus hónapokban az intézmények által saját hatáskörben, továbbá a Polgármesteri Hivatalban végrehajtott előirányzat változásokról
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

10 Tájékoztató a 221/2011. (VI. 24.) sz. közgyűlési határozat végrehajtásáról, valamint egyes 2011. évi költségvetési előirányzatok változtatásáról
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

11 Javaslat a Kultúra & Turisztika Szolgáltató Kft. Közhasznú Nonprofit Kft-vé alakulására, valamint a felügyelőbizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztására, továbbá az alapító okiratának módosítására
Előadó:Kalmár Ákos, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2011. szeptember 29. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

12 Javaslat Mobilis Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítására
Előadó:Kalmár Ákos, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

13 Javaslat a győri 6834/A/5 hrsz-ú társasházi lakás értékesítésére
Előadó:Szabó Erik, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

14 Javaslat a győri 7885 hrsz-ú ingatlan (Győr, Kossuth L. u. 24.) értékesítésére
Előadó:Kalmár Ákos, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

15 Javaslat az Egyetemi Sportcsarnok üzemeltetésbe adására a Széchenyi István Egyetem részére
Előadó:Kalmár Ákos, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

16 Javaslat Győr, Újlak út 11. szám alatt lévő garázshelyiség ingyenes használati szerződésének Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győri Polgári Védelmi Kirendeltségével történő meghosszabbítására
Előadó:Kalmár Ákos, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

17 Javaslat a helyi iparűzési adó meghatározott részének célirányos felhasználására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

18 Javaslat megállapodás alapján Gönyű Község Önkormányzata részére pénzeszköz átadására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

19 Javaslat egyes közoktatási intézmények engedélyezett közalkalmazotti létszámainak módosítására
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

20 Javaslat az Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények 2012/2013. tanévi középfokú felvételi eljárás során indítható osztályainak számára és a felvételi feltételekről szóló fenntartói ajánlásokra
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

21 Javaslat az Idősek Klubja áthelyezésére és demens személyeket ellátó csoport kialakítására
Előadó:Szabó Erik, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

22 Javaslat gyermekorvosi munkakör betöltésére
Előadó:Szabó Erik, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

23 Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó:Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

24 Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok döntési hatáskörben hozott határozatairól
Előadó:Dr. Lipovits Szilárd jegyző

1 melléklet:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

25 Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó:Dr. Lipovits Szilárd jegyző

1 melléklet:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2011. szeptember 22. Letöltés

26 26. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezet intézményvezetői állásának betöltésére (zárt ülés)
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

27 27. Javaslat magasabb vezető közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére (zárt ülés)
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

28 Javaslat önkormányzati hatósági ügyekben hozott határozatok elleni fellebbezések elbírálására (zárt ülés)
Előadó:Borsi Róbert, a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke

IV. NAPIREND UTÁN
V. KIOSZTOTT NAPIRENDEK
Napirendi pontok