Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

2014. április 25.-i közgyűlés

Vissza a közgyűlésekhez
Napirendi pontok
1 Javaslat személyi kérdésekben való döntés meghozatalára (Ülés előtt kerül kiosztásra)
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. április 25. Letöltés

2 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására

Előadó:Révi Zsolt városi főépítész

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. április 17. Letöltés

3 Javaslat a Baross híd felújítása miatti forgalom elterelések idejére a helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatalára
Előadó:Borkai Zsolt polgármester, Kalmár Ákos, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. április 17. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2014. április 17. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2014. április 25. Letöltés

4 Javaslat a Gördülő Beruházási Terv elfogadására a Győr városi szennyvíztisztító telep ISPA/Kohéziós Alap támogatással megvalósult beruházás üzemeltetésével kapcsolatban
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. április 17. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2014. április 17. Letöltés

5 Javaslat az önkormányzati Környezetvédelmi Alapból történő felhasználásra
Előadó:Dr. Sík Sándor, a Városstratégiai Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. április 17. Letöltés

6 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. április 17. Letöltés

7 Javaslat a 2013. évben végzett belső ellenőrzésekről készített éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. április 17. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2014. április 17. Letöltés

8 Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulásának elfogadására
Előadó:Kalmár Ákos, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. április 17. Letöltés

9 Javaslat a 2014. évi költségvetésen belüli kiadási előirányzat átcsoportosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. április 17. Letöltés

10 Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat-dunántúli Régiójának támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. április 17. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2014. április 17. Letöltés

11 Javaslat a Gyárvárosi Iskoláért Alapítvány támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. április 17. Letöltés

12 Javaslat a győri 6425 hrsz-ú ingatlan technikai kezelésbe adására a Győr-Szol Zrt. részére
Előadó:Kalmár Ákos, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. április 17. Letöltés

13 Javaslat a győri 4722/8 hrsz-ú ingatlanon lévő V. számmal jelölt épület 83,91 m2 nagyságú részének Családsegítő Szolgálat részére történő üzemeltetésbe adására
Előadó:Kalmár Ákos, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. április 17. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2014. április 17. Letöltés

14 Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról, valamint tájékoztató az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat és a Gyermekjóléti Központ szakmai munkájának felülvizsgálatáról
Előadó:Szabó Erik, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. április 17. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2014. április 17. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2014. április 17. Letöltés

15 Javaslat a Győri Filharmonikus Zenekar Musikvereinsaal-ban tartandó koncertje költségeinek kifizetéséhez hozzájárulás megadására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. április 17. Letöltés

16 Javaslat a polgármester Nyizsnyij novgorodi útjának engedélyezésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. április 17. Letöltés

17 Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. április 17. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2014. április 17. Letöltés

18 Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

1 melléklet:
Feltöltve:: 2014. április 17. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2014. április 17. Letöltés

19 Javaslat alapítvány kezelő szervezetében tagi tisztség polgármester általi betöltéséhez való hozzájárulás megadására

Előadó:Borkai Zsolt polgármester

1 melléklet:
Feltöltve:: 2014. április 25. Letöltés

20 Javaslat a „Lüktető belváros - Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése, II. ütem” című projekt keretében meghirdetett elkülönített programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatásának kifizetésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

1 melléklet:
Feltöltve:: 2014. április 25. Letöltés

21 Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat elleni méltányossági kérelem elbírálására (zárt ülés)
Előadó:Borsi Róbert, a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke

V. KIOSZTOTT NAPIRENDEK
NAPIREND ELÕTT