Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

2014. május 27.-i közgyűlés

Vissza a közgyűlésekhez
Napirendi pontok
1 Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

2 Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (SZTM 2014-006 - Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő) (az ülés előtt kerül kiosztásra)
Előadó:Révi Zsolt városi főépítész

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. május 27. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2014. május 27. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2014. május 27. Letöltés

3 melléklet:
Feltöltve:: 2014. május 27. Letöltés

3 Javaslat településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) rendelet módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

4 Javaslat a Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Program elfogadására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

5 Tájékoztató az illegális szemétlerakó helyek felszámolására tett intézkedések 2013. évi tapasztalatairól
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

6 Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséhez szükséges nyilatkozattételre
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

7 Javaslat a Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő felújítása, fejlesztése a Rába Quelle Kft. által befizetett bérleti díjból képzett felújítási keret terhére' tárgyú 58/2014. (III. 27.) Kgy. határozat módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

8 Javaslat a helyi egyedi védelem alatt álló épületek, a belvárosi és a gyárvárosi műemléki jelentőségű területen lévő épületek felújításának támogatásához adható 2014. évi 'városképi támogatások' engedélyezésére
Előadó:Dr. Sík Sándor, a Városstratégiai Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

9 Javaslat az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapból történő felhasználásra
Előadó:Dr. Sík Sándor, a Városstratégiai Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

10 Javaslat a Családsegítő Szolgálat létszámfejlesztésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

11 Javaslat állami tulajdonú ingatlan ingyenes átruházásának kezdeményezésére
Előadó:Kalmár Ákos, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

12 Javaslat fedezet elkülönítés biztosítására a győri 6974 hrsz.-ú ingatlan üzemeltetéséhez szükséges eszközök megvásárlásához
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

13 Javaslat a győri 3707/3/A/9 és 8292/5/A/56 hrsz.-ú társasházi lakások értékesítésére
Előadó:Szabó Erik, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

14 Javaslat a győri 8712/2 hrsz.-ú ingatlan technikai kezelésbe adására a Győr Projekt Kft. részére
Előadó:Kalmár Ákos, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

15 Javaslat alapítványok támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

16 Javaslat a polgármester sindelfingeni és poznani útjának engedélyezésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

17 Javaslat az Erzsébet királyné emlékoszlop áthelyezésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

18 Javaslat a Győr Kultúrájáért Alapítvány Alapító okiratának módosítására, valamint az Alapítvány 2013. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

19 Javaslat a Győri Filharmonikus Zenekar szállítója részére történő előleg kifizetésének engedélyezésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

20 Javaslat a Győri Balett Csárdáskirálynő előadása létrehozásával kapcsolatos előzetes kötelezettségvállaláshoz hozzájárulás megadására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

21 Beszámoló Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése bizottságainak, településrészi önkormányzatainak és a városüzemeltetési tanácsnok 2013. évi munkájáról
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

3 melléklet:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

4 melléklet:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

5 melléklet:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

6 melléklet:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

7 melléklet:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

8 melléklet:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

9 melléklet:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

10 melléklet:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

11 melléklet:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

12 melléklet:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

13 melléklet:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

22 Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

23 Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2014. május 20. Letöltés

24 Javaslat „Szent-László érem” adományozására (zárt ülés) (az ülés előtt kerül kiosztásra)

Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester, a kitüntető címek adományozását előkészítő team elnöke

25 Javaslat ellátás megszüntetése elleni panasz elbírálására (zárt ülés)
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

V. KIOSZTOTT NAPIRENDEK
1 Javaslat szolgalmi jog térítésmentes biztosítására
Előadó:

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. május 27. Letöltés

2 Javaslat a „Rába Győri Nyugdíjas Egyesület” támogatására
Előadó:

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. május 27. Letöltés

NAPIREND ELÕTT