Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

2014. szeptember 12.-i közgyűlés

Vissza a közgyűlésekhez
Napirendi pontok
1 Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. szeptember 04. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2014. szeptember 04. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2014. szeptember 04. Letöltés

3 melléklet:
Feltöltve:: 2014. szeptember 04. Letöltés

2 Győr Megyei Jogú Város Településfejlesztési koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája című dokumentumok jóváhagyására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. szeptember 04. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2014. szeptember 12. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2014. szeptember 04. Letöltés

3 Javaslat a „Győrszentiván Kertváros és Gönyű, Dózsa majori bekötő út közötti kerékpárút építés, I. üteme” című, KÖZOP–3.5.0-09-11-2014-0030 azonosító számú projekt megvalósításával kapcsolatos ingatlanok fenntartására
Előadó:Kalmár Ákos, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. szeptember 04. Letöltés

4 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint tájékoztató Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2014. I. féléves végrehajtásáról
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. szeptember 04. Letöltés

5 Javaslat a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló rendelet megalkotására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. szeptember 04. Letöltés

6 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatnak vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó:Kalmár Ákos, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. szeptember 04. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2014. szeptember 04. Letöltés

7 Javaslat a Győr Projekt Kft. alapító okiratának módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. szeptember 04. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2014. szeptember 04. Letöltés

8 Javaslat városüzemeltetési kiadások előirányzatának módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. szeptember 04. Letöltés

9 Javaslat alapítványok támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. szeptember 04. Letöltés

10 Javaslat a Győr-Újvárosi Gyerekekért Alapítvány részére történő pénzeszközátadásra
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. szeptember 04. Letöltés

11 Javaslat a Győriek Egészségéért Közhasznú Egyesület számára térítésmentes helyiséghasználat biztosítására
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. szeptember 04. Letöltés

12 Javaslat a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat időszakos férőhelyszám bővítésére
Előadó:Szabó Erik, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. szeptember 04. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2014. szeptember 04. Letöltés

13 Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Szentiváni Óvoda átszervezésére, alapító okiratának módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. szeptember 04. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2014. szeptember 04. Letöltés

14 Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2015. évi fordulójához történő csatlakozásra
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. szeptember 04. Letöltés

15 Javaslat a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2014. évi költségvetésének módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. szeptember 04. Letöltés

16 Javaslat kulturális intézmények szállítói részére történő előlegek kifizetésének engedélyezésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. szeptember 04. Letöltés

17 Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó:Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. szeptember 04. Letöltés

18 Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. szeptember 04. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2014. szeptember 04. Letöltés

19 Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. szeptember 04. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2014. szeptember 04. Letöltés

20 Javaslat a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum igazgatói beosztásának betöltésére (zárt ülés)
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

V. KIOSZTOTT NAPIRENDEK
NAPIREND ELÕTT