Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

2014. november 28.-i közgyűlés

Vissza a közgyűlésekhez
Napirendi pontok
1 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatainak felülvizsgálatára és módosítására (az ülés előtt került kiosztásra)
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. november 28. Letöltés

2 Javaslat bizottsági elnökök, tagok és tanácsnok választására (szóbeli előterjesztés)
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

3 Javaslat a helyi adórendeletek felülvizsgálatára, valamint helyi önkormányzati feladatellátással összefüggő önkormányzati rendeletek szükségessé vált hatályon kívül helyezésére és módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. november 20. Letöltés

4 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. november 20. Letöltés

5 Beszámoló a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Győri Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2014. január 1. és 2014. október 15. közötti időszakában végrehajtott tevékenységéről

Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. november 20. Letöltés

6 Javaslat a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodása módosításának elfogadására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. november 20. Letöltés

7 Javaslat önkormányzati tulajdonú helyiségek ingyenes használatba adására a nemzetiségi önkormányzatok javára
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. november 27. Letöltés

8 Javaslat a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési
megállapodások felülvizsgálatára, valamint megállapodás megkötésére az újonnan alakult helyi nemzetiségi önkormányzattal

Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. november 27. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2014. november 27. Letöltés

9 Javaslat a közérdekű kötelezettség-vállalások szervezéséről szóló határozatok felülvizsgálatára
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. november 20. Letöltés

10 Tájékoztató az önkormányzati beruházások jelenlegi helyzetéről
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. november 20. Letöltés

11 Javaslat „Kisebb volumenű munkák” kiadási jogcím előirányzata terhére történő felhasználásra a Püspökerdő 2014. évi közjóléti fejlesztésének, fenntartásának támogatása kapcsán
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. november 20. Letöltés

12 Javaslat a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az
önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú pályázaton való részvétel utólagos jóváhagyására

Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. november 20. Letöltés

13 Javaslat a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács tagjának megválasztására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. november 20. Letöltés

14 Javaslat Győrött a Dunakapu téren köztéri alkotás felállítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. november 20. Letöltés

15 Javaslat a Győri Nemzeti Színház szállítói részére történő előlegek kifizetésének engedélyezésére

Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. november 20. Letöltés

16 Javaslat a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes orvosi szolgáltatások térítési díjára
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. november 20. Letöltés

17 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozások között kötött szerződések felülvizsgálatára
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. november 20. Letöltés

18 Javaslat közterületek elnevezésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. november 20. Letöltés

19 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése egyes előirányzatainak módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. november 27. Letöltés

20 Javaslat a GYŐR-SZOL Zrt. Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. törzstőke emelésére, a felügyelő bizottság tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztására, és az alapító okirat módosításának jóváhagyására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. november 27. Letöltés

21 Javaslat a GYŐR-SZOL Zrt. Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. által az Arrabona Depo Kft. 100%-os üzletrészének megszerzésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. november 20. Letöltés

22 Javaslat a Győr-Pér Repülőtér Kft. állami tulajdonban lévő társasági részesedésének ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére (az ülés előtt kerül kiosztásra)
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. november 28. Letöltés

23 Javaslat a győri 11981/1 hrsz.-ú ingatlan kivonására a forgalomképtelen törzsvagyon köréből
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. november 20. Letöltés

24 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által hozott 69/2009. (III. 19.) Kgy. sz. határozat 4.) pontjának visszavonására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. november 20. Letöltés

25 Javaslat a győri 6328 és 6336/3 hrsz.-ú ingatlanok Shell Hungary Zrt. részére bérlet útján történő ismételt hasznosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. november 20. Letöltés

26 Javaslat a győri 8916 hrsz.-ú ingatlan működtetésbe adására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. november 20. Letöltés

27 Javaslat a győri 7011/A/7 hrsz.-ú, valamint a győri 7011/A/8 hrsz.-ú ingatlan elidegenítésére történő kijelölésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. november 20. Letöltés

28 Javaslat a győri 4409/4/A/7; 5968/5/A/58; 6607/5/A/4 és a 6894/A/11 hrsz.-ú társasházi lakások értékesítésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. november 20. Letöltés

29 Javaslat a győri 8243/2/A/37 hrsz.-ú, valamint a győri 279/18/A/14 hrsz.-ú társasházi lakások vételárának módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. november 20. Letöltés

30 Javaslat a Győr, Rákóczi Ferenc u. 12. szám alatti (hrsz.: 6696) ingatlan árának módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. november 20. Letöltés

31 Javaslat a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatására

Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. november 20. Letöltés

32 Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó:Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. november 20. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2014. november 25. Letöltés

33 Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. november 20. Letöltés

34 Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. november 20. Letöltés

35 Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat elleni fellebbezés elbírálására(zárt ülés)
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

V. KIOSZTOTT NAPIRENDEK
1 Javaslat a Gézengúz Alapítvány támogatására
Előadó:

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. november 28. Letöltés

NAPIREND ELÕTT