Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

2014. december 19.-i közgyűlés

Vissza a közgyűlésekhez
Napirendi pontok
1 Tájékoztató Győr város villamos energia ellátási rendszerének helyzetéről, fejlesztésekről, korszerűsítésekről
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. december 11. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2014. december 11. Letöltés

2 Tájékoztató a Győr és Térsége hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításáról
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. december 11. Letöltés

3 Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 38/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet módosítására
Előadó:Kalmár Ákos, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. december 11. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2014. december 11. Letöltés

4 Javaslat a fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 17/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:Kalmár Ákos, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. december 11. Letöltés

5 Javaslat a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (Az ülés előtt kerül kiosztásra.)
Előadó:Révi Zsolt városi főépítész

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. december 19. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2014. december 19. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2014. december 19. Letöltés

6 Javaslat a 2015. évi költségvetés elfogadásáig történő átmeneti finanszírozás szabályairól szóló rendelet elfogadására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. december 11. Letöltés

7 Javaslat folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. december 11. Letöltés

8 Javaslat fejlesztési támogatás nyújtására a Győr Projekt Kft. részére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. december 11. Letöltés

9 Javaslat a Győr Projekt Kft. részére nyújtott kamatmentes tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosítására
Előadó:Kalmár Ákos, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. december 11. Letöltés

10 Javaslat a 'Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány' támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. december 11. Letöltés

11 Javaslat a 'Győr-Újvárosi Gyerekekért' Alapítvány részére történő pénzeszközátadásra
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. december 11. Letöltés

12 Javaslat a győri 5764/2 hrsz.-ú ingatlant terhelő földhasználati jog biztosítására
Előadó:Kalmár Ákos, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. december 11. Letöltés

13 Javaslat a Győr Kultúrájáért Alapítvány megszüntetésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester és Szeles Szabolcs, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. december 11. Letöltés

14 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-ig szóló kulturális koncepciójának elfogadására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. december 11. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2015. január 06. Letöltés

15 Javaslat a Családsegítő Szolgálat és a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat alapító okiratainak módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. december 11. Letöltés

16 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi ellenőrzési tervére
Előadó:Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. december 11. Letöltés

17 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. I. félévi munkatervére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. december 11. Letöltés

18 Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2014. december 11. Letöltés

19 Javaslat az önkormányzati hatósági ügyekben hozott határozatok elleni fellebbezések elbírálására (zárt ülés)
Előadó:Borsi Róbert, a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke

V. KIOSZTOTT NAPIRENDEK
NAPIREND ELÕTT