Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

2015. február 27.-i közgyűlés

Vissza a közgyűlésekhez
Napirendi pontok
1 Javaslat a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (SZTM 20124-044 sz. Győr, Révfalu – Ady Endre utcai 01093 sz. övezet)
Előadó:Révi Zsolt városi főépítész

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. február 19. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2015. február 19. Letöltés

2 Javaslat a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2004. (IV. 16.) Ök. rendelet módosítására
Előadó:Kalmár Ákos, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. február 19. Letöltés

3 Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak, valamint egyéb köznevelési feladatok ellátásával kapcsolatos térítési díjak megállapításának szabályiról szóló 18/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. február 19. Letöltés

4 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által a nevelési-oktatási intézményekben biztosított étkeztetés 2015. április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormáira, valamint rezsiköltségeire
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. február 19. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2015. február 19. Letöltés

5 Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. február 19. Letöltés

6 Javaslat a szociális és gyermekjóléti intézményeknél 2015. április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákra
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. február 19. Letöltés

7 Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 21.) Önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. február 19. Letöltés

8 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. február 19. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2015. február 27. Letöltés

9 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:Kalmár Ákos, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. február 19. Letöltés

10 Javaslat a Győr Projekt Kft. Alapító Okirata módosításának elfogadására
Előadó:Kalmár Ákos, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. február 19. Letöltés

11 Javaslat állami tulajdonban álló közutak ingyenes átvételére
Előadó:Kalmár Ákos, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. február 19. Letöltés

12 Javaslat a győri 11170/12 hrsz.-ú ingatlan kivonására a forgalomképtelen törzsvagyon köréből
Előadó:Kalmár Ákos, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. február 19. Letöltés

13 Javaslat a győri 7858 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról történő lemondásra
Előadó:Kalmár Ákos, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. február 19. Letöltés

14 Javaslat a győri 4778/38/A/43 és 4778/58/A/10 hrsz.-ú társasházi lakások értékesítésére
Előadó:Takács Tímea, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. február 19. Letöltés

15 Javaslat a győri 6540/A/5 hrsz.-ú társasházi lakás vételárának módosítására
Előadó:Takács Tímea, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. február 19. Letöltés

16 Javaslat alapítványok támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. február 19. Letöltés

17 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Levéltára 2014. évi beszámolójának és 2015. évi munkatervének jóváhagyására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. február 19. Letöltés

18 Javaslat a Győri Nemzeti Színház szállítója részére történő előleg kifizetésének engedélyezésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. február 19. Letöltés

19 Javaslat Győr Megyei Jogú Város 2015. évi élősport támogatási rendszerének meghatározására és a pályázati kiírás elfogadására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. február 27. Letöltés

20 Javaslat közterületek elnevezésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. február 19. Letöltés

21 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. február 19. Letöltés

22 Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó:Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. február 19. Letöltés

23 Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. február 19. Letöltés

24 Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. február 19. Letöltés

25 Zárt ülés: Javaslat a Győri Balett igazgatói beosztásának betöltésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

26 Zárt ülés: Javaslat a „Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címek és a „Pro Urbe Győr” díjak adományozására (Az anyag az ülés előtt került kiosztásra.)
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

27 Zárt ülés: Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat elleni fellebbezés elbírálására
Előadó:Borsi Róbert, a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke

V. KIOSZTOTT NAPIRENDEK
1 Javaslat az 'Otthon Melege Program' -hoz kapcsolódó önkormányzati támogatás biztosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. február 27. Letöltés

NAPIREND ELÕTT
1 Közgyűlés: február 27. 08:00 óra
Előadó:

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. február 19. Letöltés