Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

2015. március 27.-i közgyűlés

Vissza a közgyűlésekhez
Napirendi pontok
1 Javaslat a Győri Rendőrkapitányság 2014. évi beszámolójának elfogadására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. március 19. Letöltés

2 Javaslat a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. március 19. Letöltés

3 Javaslat a házszám-megállapítás szabályairól és a házszám megjelölésének módjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. március 19. Letöltés

4 Javaslat a Győri Építési Szabályzatról és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (SZTM 2014-033 és SZTM 2013-053 számú szabályozási tervmódosítások)
Előadó:Révi Zsolt városi főépítész

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. március 19. Letöltés

5 Javaslat változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:Révi Zsolt városi főépítész

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. március 19. Letöltés

6 Javaslat a közterületek használatával kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. március 19. Letöltés

7 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-ig szóló sportkoncepciójának elfogadására és sportrendeletének megalkotására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. március 19. Letöltés

8 Javaslat pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványok támogatására szolgáló pályázati keret felosztására (Az anyag az ülés előtt kerül kiosztásra)
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. március 27. Letöltés

9 Javaslat pénzügyi tárgyú és vagyongazdálkodással összefüggő rendeletek módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester és Takács Tímea, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. március 19. Letöltés

10 Javaslat a 'Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret' felhasználására
Előadó:Radnóti Ákos alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. március 19. Letöltés

11 Javaslat az 'Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret' felhasználására
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. március 19. Letöltés

12 Javaslat a Győrben működő, korábban az Önkormányzat, jelenleg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézmények szakmai programjainak pályázati eljárás keretében történő támogatását szolgáló pályázati keret felhasználásra
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. március 19. Letöltés

13 Javaslat a Ménfőcsanaki Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) munkakörének átmeneti jelleggel történő ellátására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. március 19. Letöltés

14 Javaslat háziorvosi munkakör betöltésére
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. március 19. Letöltés

15 Tájékoztató az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2014. évi II. féléves feladattervének végrehajtásáról és javaslat az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2015. évi feladattervére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. március 19. Letöltés

16 Tájékoztató a WHO Egészséges Városok Projekt 2014. évi tevékenységéről
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. március 19. Letöltés

17 Tájékoztató a Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2014. évi tevékenységéről
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. március 19. Letöltés

18 Javaslat a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. törzstőke emelésére, és az alapító okirat módosításának jóváhagyására
Előadó:Kalmár Ákos, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. március 19. Letöltés

19 Javaslat a győri 2672/169 hrsz.-ú ingatlan 1613/9792 tulajdoni hányadának az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.-be történő apportálására és az alapító okirat módosításának jóváhagyására
Előadó:Kalmár Ákos, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. március 19. Letöltés

20 Javaslat a győri 0395/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére
Előadó:Kalmár Ákos, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. március 19. Letöltés

21 Javaslat a győri 5433/12 hrsz.-ú ingatlanban lévő tulajdonközösség megszüntetésére, valamint a győri 5396/10 és 5438 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére
Előadó:Kalmár Ákos, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. március 19. Letöltés

22 Javaslat a győri 4778/82/A/81, a 6594/A/2 és 7233/A/16 hrsz.-ú társasházi lakások értékesítésére
Előadó:Takács Tímea, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. március 19. Letöltés

23 Javaslat önkormányzati vagyon ingyenes átadására
Előadó:Kalmár Ákos, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. március 19. Letöltés

24 Javaslat földhasználati jog biztosítására
Előadó:Kalmár Ákos, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. március 19. Letöltés

25 Javaslat a győri 7836/A hrsz.-ú ingatlan működtetésbe adására az Újvárosi Művelődési Ház részére
Előadó:Kalmár Ákos, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. március 19. Letöltés

26 Javaslat alapítvány támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. március 19. Letöltés

27 Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. március 19. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2015. március 19. Letöltés

28 Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

1 melléklet:
Feltöltve:: 2015. március 19. Letöltés

29 Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat elleni fellebbezés és méltányossági kérelem elbírálására (zárt ülés)
Előadó:Borsi Róbert, a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke

V. KIOSZTOTT NAPIRENDEK
1 Javaslat az Építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) Ök. Rendelet módosítására
Előadó:

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. március 27. Letöltés

2 Javaslat a 2017. évi EYOF megrendezésének 2015. évi támogatása kapcsán kötendő támogatási szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozat megadására
Előadó:

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. március 27. Letöltés

NAPIREND ELÕTT
1 Meghívó
Előadó:

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. március 19. Letöltés