Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

2015. április 30.-i közgyűlés

Vissza a közgyűlésekhez
Napirendi pontok
1 Javaslat a 2014. évben végzett belső ellenőrzésekről készített éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. április 23. Letöltés

2 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. április 23. Letöltés

3 Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulásának elfogadására
Előadó:Kalmár Ákos, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. április 23. Letöltés

4 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. április 23. Letöltés

5 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Programjára 2015-2020
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. április 23. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2015. április 23. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2015. április 30. Letöltés

6 Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (SZTM 2013-061 és az SZTM 2014-010 és az SZTM-2014-046 számú szabályozási tervmódosítások)
Előadó:Révi Zsolt városi főépítész

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. április 23. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2015. április 23. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2015. április 30. Letöltés

3 melléklet:
Feltöltve:: 2015. április 23. Letöltés

4 melléklet:
Feltöltve:: 2015. április 30. Letöltés

5 melléklet:
Feltöltve:: 2015. április 30. Letöltés

6 melléklet:
Feltöltve:: 2015. április 30. Letöltés

7 Javaslat egyes tulajdonnal való rendelkezést tartalmazó önkormányzati rendeletek módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. április 23. Letöltés

8 Javaslat Győrött képzőművészeti alkotásoknak közterületen történő elhelyezésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. április 23. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2015. április 23. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2015. április 23. Letöltés

3 melléklet:
Feltöltve:: 2015. április 23. Letöltés

4 melléklet:
Feltöltve:: 2015. április 23. Letöltés

5 melléklet:
Feltöltve:: 2015. április 23. Letöltés

6 melléklet:
Feltöltve:: 2015. április 23. Letöltés

7 melléklet:
Feltöltve:: 2015. április 23. Letöltés

8 melléklet:
Feltöltve:: 2015. április 23. Letöltés

9 melléklet:
Feltöltve:: 2015. április 23. Letöltés

10 melléklet:
Feltöltve:: 2015. április 23. Letöltés

11 melléklet:
Feltöltve:: 2015. április 23. Letöltés

12 melléklet:
Feltöltve:: 2015. április 23. Letöltés

13 melléklet:
Feltöltve:: 2015. április 23. Letöltés

14 melléklet:
Feltöltve:: 2015. április 23. Letöltés

9 Javaslat a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum részére nagyberuházást megelőző régészeti feltárás végzésére jogosító akkreditáláshoz fenntartói hozzájárulás megadására és a feladatellátás feltételeinek biztosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. április 23. Letöltés

10 Javaslat az Újvárosi Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. április 23. Letöltés

11 Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról, valamint tájékoztató az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat és a Gyermekjóléti Központ szakmai munkájának értékeléséről
Előadó:Takács Tímea, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. április 23. Letöltés

12 Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat-dunántúli Régiójának támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. április 23. Letöltés

13 Javaslat az önkormányzati Környezetvédelmi Alapból történő felhasználásra (Sajó Károly Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny támogatása)
Előadó:Dr. Sík Sándor, a Városstratégiai Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. április 23. Letöltés

14 Javaslat egyes kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál felügyelő bizottsági tagok változtatására és ezzel összefüggésben az alapító okiratok módosítására
Előadó:Kalmár Ákos, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. április 23. Letöltés

15 Javaslat a Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. törzstőke emelésére, felügyelő bizottsági tag visszahívására és megválasztására és ezzel összefüggésben az alapító okiratok módosításának jóváhagyására
Előadó:Kalmár Ákos, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. április 23. Letöltés

16 Javaslat a győri 0778/12 hrsz-ú ingatlan kivonására a forgalomképtelen törzsvagyon köréből
Előadó:Kalmár Ákos, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. április 23. Letöltés

17 Javaslat a győri 27444 hrsz.-ú ingatlan forgalomképtelen törzsvagyon köréből történő kivonásra
Előadó:Kalmár Ákos, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. április 23. Letöltés

18 Javaslat a győri 4778/92/A/75 hrsz.-ú társasházi lakás értékesítésére
Előadó:Takács Tímea, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. április 23. Letöltés

19 Javaslat a Győr, Liszt F. u. 1. szám alatti üzlethelyiség ingyenes használatba adására az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat részére
Előadó:Kalmár Ákos, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. április 23. Letöltés

20 Javaslat alapítványok támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. április 23. Letöltés

21 Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. április 23. Letöltés

22 Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. április 23. Letöltés

23 Javaslat bírósági ülnökök megválasztására (Zárt ülés)
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

24 Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat elleni fellebbezések elbírálására (Zárt ülés)
Előadó:Borsi Róbert, a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke

V. KIOSZTOTT NAPIRENDEK
1 Javaslat állami vagyonkörbe tartozó győri 10167/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésére
Előadó:

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2015. április 30. Letöltés

NAPIREND ELÕTT