image
image
image
image
image
image
image
image

2016. január 29.-i közgyűlés

Vissza a közgyűlésekhez
Napirendi pontok
1 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (TSZTM 2015-009, TSZTM 2015-012 TSZTM 2015-024, TSZTM 2015-043, TSZTM 2015-066, TSZTM 2015-071, TSZTM 2015-074 szerkezeti tervmódosítások, SZTM 2014-045, SZTM 2015-009, SZTM 2015-012, SZTM 2015-024, SZTM 2015-038, SZTM 2015-043, SZTM 2015-048, SZTM 2015-052, SZTM 2015-060, SZTM 2015-061, SZTM 2015-065, SZTM 2015-066, SZTM 2015-071, SZTM 2015-072, SZTM 2015-073, SZTM 2015-074, SZTM 2015-076, SZTM 2015-079, SZTM 2015-080 számú szabályozási tervmódosítások)
Előadó:Révi Zsolt városi főépítész

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. január 21. Letöltés

2 Javaslat a köztemetőkre vonatkozó díjak felülvizsgálatára
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. január 21. Letöltés

3 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti és működési szabályzatának módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. január 21. Letöltés

4 Javaslat nyilatkozat elfogadására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. január 21. Letöltés

5 Tájékoztató a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2017 felülvizsgálatáról
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. január 21. Letöltés

6 Javaslat a győri 7233/A/18 hrsz.-ú társasházi lakás értékesítésére
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. január 21. Letöltés

7 Javaslat alapítvány támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. január 21. Letöltés

8 Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. január 21. Letöltés

9 Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. január 21. Letöltés

10 Javaslat önkormányzati hatósági ügyekben hozott határozatok elleni fellebbezések elbírálására (zárt ülés)
Előadó:Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

V. KIOSZTOTT NAPIRENDEK
NAPIREND ELÕTT
1 Meghívó
Előadó:

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. január 21. Letöltés