image
image
image
image
image
image
image
image

2016. február 26.-i közgyűlés

Vissza a közgyűlésekhez
Napirendi pontok
1 Javaslat az Önkormányzat működésével kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester és a Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. február 18. Letöltés

2 Javaslat közterületek elnevezésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. február 18. Letöltés

3 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. február 18. Letöltés

4 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. február 18. Letöltés

5 Javaslat a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet, továbbá egyéb településrendezéssel és városkép védelmével kapcsolatos rendeletek módosítására (SZTM 2015-028, SZTM 2015-034, SZTM 2015-036, SZTM 2015-049, SZTM 2015-054, SZTM 2015-057, SZTM 2015-059, SZTM 2015-069, SZTM 2015-081 számú szabályozási tervmódosítások)
Előadó:Révi Zsolt városi főépítész

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. február 25. Letöltés

6 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák felvételi körzetjegyzékének elfogadására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. február 18. Letöltés

7 Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. február 18. Letöltés

8 Tájékoztató az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2015. évi feladattervének végrehajtásáról és javaslat az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2016. évi feladattervére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. február 18. Letöltés

9 Tájékoztató a WHO Egészséges Városok Projekt 2015. évi tevékenységéről
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. február 18. Letöltés

10 Javaslat a Család- és Gyermekjóléti Központ Győr alapító okiratának módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. február 18. Letöltés

11 Javaslat a Gördülő Beruházási Terv elfogadására a Győr városi szennyvíztisztító telep ISPA/Kohéziós Alap támogatással megvalósult beruházás üzemeltetésével kapcsolatban
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. február 18. Letöltés

12 Javaslat Győr Megyei Jogú Város 2016. évi élősport támogatási rendszerének meghatározására és a pályázati kiírás elfogadására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. február 18. Letöltés

13 Javaslat a Győri Nemzeti Színház igazgatói beosztásának betöltésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. február 18. Letöltés

14 Javaslat a MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője megbízatásának megszüntetésére, új ügyvezető megválasztására és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. február 18. Letöltés

15 Javaslat győri társasházi lakások értékesítésére (279/20/A/28; 6830/A/3 hrsz.)
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. február 18. Letöltés

16 Javaslat győri társasházi lakások vételárának módosítására (279/5/A/6; 6834/A/8 hrsz.)
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. február 18. Letöltés

17 Javaslat alapítvány támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. február 18. Letöltés

18 Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó:Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. február 18. Letöltés

19 Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. február 18. Letöltés

20 Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. február 18. Letöltés

21 Javaslat intézkedés kezdeményezésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. február 18. Letöltés

22 Javaslat a „Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címek és a „Pro Urbe Győr” díjak adományozására ( zárt ülés, az anyag az ülés előtt került kiosztásra)
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

23 Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott határozatok elleni fellebbezések elbírálására - zárt ülés
Előadó:Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

V. KIOSZTOTT NAPIRENDEK
NAPIREND ELÕTT
1 Meghívó
Előadó:

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. február 18. Letöltés