image
image
image
image
image
image
image
image

2016. március 25.-i közgyűlés

Vissza a közgyűlésekhez
Napirendi pontok
1 Javaslat a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. március 17. Letöltés

2 Javaslat a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására az SZTM 2015-078 számú szabályozási tervmódosítással kapcsolatban
Előadó:Révi Zsolt városi főépítész

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. március 17. Letöltés

3 Javaslat a Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő felújítására, fejlesztésére, a Rába Quelle Kft. által befizetett bérleti díj felhasználására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. március 17. Letöltés

4 Javaslat az önkormányzati Környezetvédelmi Alapból történő felhasználásra a Sajó Károly Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny támogatásával kapcsolatosan
Előadó:Városstratégiai Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. március 17. Letöltés

5 Javaslat a Győrben működő, korábban az Önkormányzat, jelenleg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz, a Győri Műszaki Szakképzési Centrumhoz és a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrumhoz tartozó köznevelési intézmények szakmai programjainak pályázati eljárás keretében történő támogatását szolgáló pályázati keret felhasználására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. március 17. Letöltés

6 Tájékoztató a Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015. évi tevékenységéről
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. március 17. Letöltés

7 Javaslat háziorvosi munkakör betöltésére
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. március 17. Letöltés

8 Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra
Előadó:

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. március 25. Letöltés

9 Javaslat a Gyermekek Háza Alapító Okiratának módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. március 17. Letöltés

10 Javaslat a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. március 17. Letöltés

11 Javaslat a pályázat úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlás-nevelés fejlesztést végző alapítványok támogatására szolgáló pályázati keret felosztására (ülés előtt kerül kiosztásra)
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. március 25. Letöltés

12 Javaslat a „Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret” felhasználásáról szóló pályázat kiírására
Előadó:Radnóti Ákos alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. március 17. Letöltés

13 Javaslat az „Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret” felhasználásáról szóló pályázat kiírására
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. március 21. Letöltés

14 Javaslat alapítvány támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. március 17. Letöltés

15 Javaslat az önkormányzati tulajdonú ingatlanoknak a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-be történő apportálására, pénzbeli alaptőke-emelésre és mindezekkel egyidejűleg az Alapszabály módosításának jóváhagyására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. március 17. Letöltés

16 Javaslat a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tisztségviselőinek megválasztására és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. március 17. Letöltés

17 Javaslat az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tisztségviselőinek megválasztására és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. március 17. Letöltés

18 Javaslat a győri 4534/1 hrsz.-ú ingatlan Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére történő működtetésbe adására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. március 17. Letöltés

19 Javaslat győri társasházi raktár ingatlanok értékesítésére (Győr, Bem tér 9/A. szám alatti 3826/A/12 hrsz.-ú és Győr, Bem tér 8. szám alatti 3839/A/15 hrsz.-ú raktár)
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. március 17. Letöltés

20 Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. március 17. Letöltés

21 Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. március 17. Letöltés

V. KIOSZTOTT NAPIRENDEK
NAPIREND ELÕTT
1 Meghívó
Előadó:

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. március 17. Letöltés